Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Algemeen - Biztax

Algemeen - Biztax

 • Kan ik gedurende onbeperkte tijd ingelogd blijven in de toepassing?

  Zolang u actief in de toepassing werkt, blijft u ook ingelogd. Indien u echter gedurende een langere tijd (vanaf ongeveer 15 minuten) niet werkt in de toepassing, maar u laat ze wel open staan, zal er een time-out optreden.

 • Ik heb mijn document verzonden, maar heb geen ontvangstbevestiging ontvangen

  Als u geen ontvangstbevestiging mocht ontvangen, is de aangifte niet ingediend. Indien u twijfelt, kan u via “Mijn aangiften” » "Zoeken aangiften" de status volgen van uw aangifte. Indien de aangifte niet de status “ondertekend” heeft is deze nog niet ingediend. Indien de aangifte door de Administratie werd ontvangen, kan u via "Aangiftedocumenten" het ontvangstbewijs downloaden. Enkel het originele PDF-ontvangstbewijs bewijst de indiening.

 • Wijze van indiening van de aangiften vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen

  U moet de aangiften in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen indienen door middel van de elektronische aangifte, de Biztax-aangifte.

 • Onderbreking van de dienstverlening

  Wanneer de dienstverlening (in casu de site of delen ervan) niet beschikbaar is, is de FOD Financiën in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke onderbreking. De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om de dienstverlening te onderbreken voor gelijk welke reden, zonder dat zij zich daarvoor dient te verantwoorden, en zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze onderbreking. Een onderbreking van de dienstverlening ontlast u in geen enkel geval van de verplichting om binnen de voorziene termijnen de belastingaangifte in te dienen.

 • Recht om dienstverlening aan te passen

  De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de informatie, het design en de dienstverlening die op de Biztax-site worden aangeboden. Ze kan dit doen zonder voorafgaande aankondiging en zonder dat ze voor eventuele gevolgen verantwoordelijk kan gesteld worden. Ze zal alle inspanningen leveren om op voorhand de wijzigingen mee te delen.

 • Waarde van een elektronische aangifte

  Een belastingaangifte die via deze site wordt ingediend, is in overeenstemming met het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.