Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Indieningstermijnen aangiften

Indieningstermijnen aangiften

 • Aanvraag om bijkomende termijn om de aangifte in te dienen

  Het verkrijgen van uitstel vormt een absolute uitzondering en kan alleen bij ernstige redenen of overmacht. Let erop dat u alle bewijsstukken toevoegt aan uw vraag opdat we deze kunnen behandelen. Stuur deze zo snel mogelijk door nadat de ernstige redenen of overmacht zich hebben voorgedaan en voordat de normale aangiftetermijn verstrijkt.

 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2021

  • Alle indieningsdata in functie van de balansdatum vindt u  in dit overzicht (PDF, 68.73 KB).
   • Algemene regel
    ​Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
    • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
    • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
   • Uitzondering: wegens de bijzondere omstandigheden die de Covid-19-crisis met zich meebrengt, zullen de balansdata van 31 december 2020 tot en met 28 februari 2021 een bijkomende indieningstermijn tot en met 28 oktober 2021 kunnen genieten.
    Snellere terugbetaling VenB - RPB - BNI-Ven? Dien uw aangifte ten laatste in op 30 september 2021
  • Voor wie?
   Deze werkwijze geldt voor alle rechtspersonen:
   • ongeacht de indieningswijze (online/papier)
   • ongeacht de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen)
   • ongeacht het type aangifte (VenB/RPB/BNI-ven)
 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2020

  • Alle indieningsdata in functie van de balansdatum vindt u in  dit overzicht (PDF, 95.02 KB).
   • Algemene regel
    ​Vanaf de balansdatum heeft u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
    • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
    • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
   • Uitzondering
    • VenB en RPB: De balansdata 31.12.2019 t.e.m. 30.04.2020 hebben een bijkomende indieningstermijn t.e.m. 30.11.2020.
    • BNI-ven: De balansdata 31.12.2019 t.e.m. 31.05.2020 hebben een bijkomende indieningstermijn t.e.m. 15.01.2021.
  • Voor wie?
   Deze werkwijze geldt voor alle rechtspersonen:
   • ongeacht de indieningswijze (online/papier)
   • ongeacht de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen)
   • ongeacht het type aangifte (VenB/RPB/BNI-ven)