Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Indieningstermijnen aangiften - Archief

Indieningstermijnen aangiften - Archief

 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2020

  • Alle indieningsdata in functie van de balansdatum vindt u in  dit overzicht (PDF, 95.02 KB).
   • Algemene regel
    ​Vanaf de balansdatum hebt u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
    • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
    • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
   • Uitzondering
    • VenB en RPB: De balansdata 31.12.2019 t.e.m. 30.04.2020 hebben een bijkomende indieningstermijn t.e.m. 30.11.2020.
    • BNI-ven: De balansdata 31.12.2019 t.e.m. 31.05.2020 hebben een bijkomende indieningstermijn t.e.m. 15.01.2021.
  • Voor wie?
   Deze procedure geldt voor alle rechtspersonen:
   • ongeacht de indieningswijze (online/papier)
   • ongeacht het juridische statuut (gewoon statuut/ontbonden vennootschappen)
   • ongeacht het soort aangifte (VenB/RPB/BNI-ven)
 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2019

  Nieuwe berekeningswijze voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven voor vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019.

  Voor alle vennootschappen met balansdatum vanaf 1 oktober 2019 tot en met 30 december 2019 zal de limietdatum worden berekend op basis van de balansdatum en niet langer op basis van de datum van de algemene vergadering.

  • Nieuwe regel
   Vanaf de balansdatum heeft u een termijn van 7 maanden om uw aangifte in te dienen.
   • Deze termijn van 7 maanden begint te lopen vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de balansdatum.
   • Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening.
     
   Concreet betekent dat:
   • Balansdatum oktober 2019: limietdatum is 2 juni 2020
   • Balansdatum november 2019: limietdatum is 30 juni 2020
   • Balansdatum december 2019: limietdatum is 31 juli 2020
     
  • Voor wie?
   Deze werkwijze geldt voor alle vennootschappen, dus ongeacht de indieningswijze (online/papier) en ongeacht de juridische status (gewone status/ ontbonden vennootschappen).
    
  • Wat bij uitstel van de algemene vergadering?
   • KB nr. 4 van 9 april 2020 ‘houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie’ laat onder bepaalde voorwaarden toe om de algemene vergadering met maximaal 10 weken uit te stellen.
   • Als u door die bepalingen niet in de mogelijkheid verkeert om uw aangifte in te dienen binnen de hierboven vermelde termijnen moet u uitstel aanvragen bij uw bevoegd Team Beheer.

  Berekeningswijze voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven voor vennootschappen met balansdatum tot en met 30 september 2019.

  • Algemene regel
   Alle indieningsdata in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin uw statutaire algemene vergadering plaatsvindt vindt u in de  volledige tabel (PDF, 24.55 KB) ( Auf Deutsch (PDF, 25.14 KB)).
    
  • Uitzondering: ontbonden vennootschappen
   Voor ontbonden vennootschappen wordt de indieningstermijn op een andere manier bepaald:
   • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen: altijd zes maanden vanaf de datum van deze verrichting
   • voor andere ontbonden vennootschappen: altijd zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben

   Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van art. 54, Gerechtelijk Wetboek.

   Voorbeeld:
   De onderneming heeft op 11 juli 2019 de juridische toestand 'sluiting van vereffening'. Er zijn twee boekjaren, het eerste van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en het tweede van 1 januari 2019 tot en met 11 juli 2019.

   De statutaire algemene vergadering van het eerste boekjaar vindt plaats op 9 mei 2019. De uiterste datum van indiening van de aangifte voor dit boekjaar is 14 oktober 2019.

   De aangifte met betrekking tot het tweede boekjaar moet uiterlijk op 10 januari 2020 ingediend worden.

  • De hierboven vermelde termijnen gelden ook als de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.
 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2018

  Algemeen

  Voor aanslagjaar 2018 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB, BNI/ven en RPB):
   

  • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 1 oktober 2018: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 1 oktober 2018 voor het indienen van de aangifte.
  • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 1 oktober 2018: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

  De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.


  Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

  Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2018 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2019 toegestaan.

  Alle indieningsdata worden hier in detail vermeld in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin uw statutaire algemene vergadering plaatsvindt:  volledige tabel (PDF, 10.48 KB) (  Auf Deutsch (PDF, 33.68 KB) ).
   
  Al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen

  De uiterste datum van indiening voor al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen is:
   

  • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de datum van deze verrichting
  • voor andere ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben
    
  Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van art. 54, Gerechtelijk Wetboek.


  Voorbeeld:

  De onderneming heeft op 12 juli 2018 de juridische toestand 'sluiting van vereffening'. Er zijn twee oekjaren, het eerste van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 en het tweede van 1 januari 2018 tot en met 12 juli 2018.

  De statutaire algemene vergadering van het eerste boekjaar vindt plaats op 9 mei 2018. De uiterste datum van indiening van de aangifte voor dit boekjaar is 1 oktober 2018.

  De aangifte met betrekking tot het tweede boekjaar moet uiterlijk op 11 januari 2019 ingediend worden.
   
  Papieren aangifte

  De hierboven vermelde termijnen zijn ook van toepassing indien de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.

 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2017

  Algemeen

  Voor aanslagjaar 2017 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB, BNI/ven en RPB):

  • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 29 september 2017: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 29 september 2017 voor het indienen van de aangifte.
  • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 29 september 2017: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

  De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

  Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

  Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2017 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2018 toegestaan.

  Alle indieningsdata worden hier in detail vermeld in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin uw statutaire algemene vergadering plaatsvindt:  volledige tabel (PDF, 10.75 KB) ( Auf Deutsch (PDF, 11.03 KB)).

  Al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen

  De uiterste datum van indiening voor al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen is:

  • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de datum van deze verrichting
  • voor andere ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben

  Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van art. 54, Gerechtelijk Wetboek.

  Voorbeeld:

  De onderneming heeft op 12 juli 2017 de juridische toestand 'sluiting van vereffening'. Er zijn twee oekjaren, het eerste van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en het tweede van 1 januari 2017 tot en met 14 juli 2017.

  De statutaire algemene vergadering van het eerste boekjaar vindt plaats op 10 mei 2017. De uiterste datum van indiening van de aangifte voor dit boekjaar is 27 september 2017.

  De aangifte met betrekking tot het tweede boekjaar moet uiterlijk op 11 januari 2018 ingediend worden.
   

  Papieren aangifte

  De hierboven vermelde termijnen zijn ook van toepassing indien de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.

 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2016

  Algemeen

  Voor aanslagjaar 2016 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB, BNI/ven en RPB):

  • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 5 oktober 2016: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 5 oktober 2016 voor het indienen van de aangifte.
  • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 5 oktober 2016: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

  De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

  Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

  Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2016 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 16 januari 2017 toegestaan.

  Alle indieningsdata worden hier in detail vermeld in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin uw statutaire algemene vergadering plaatsvindt:  volledige tabel (PDF, 5.49 KB) ( Auf Deutsch (PDF, 6.13 KB)).
   

  Al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen

  De uiterste datum van indiening voor al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen is:

  • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de datum van deze verrichting
  • voor andere ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben

  Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van art. 54, Gerechtelijk Wetboek.

  Voorbeeld:

  De onderneming heeft op 14 juli 2016 de juridische toestand 'sluiting van vereffening'. Er zijn twee boekjaren, het eerste van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 en het tweede van 1 januari 2016 tot en met 14 juli 2016.

  De algemene vergadering van het eerste boekjaar vindt plaats op 10 mei 2016. De uiterste datum van indiening van de aangifte voor dit boekjaar is 28 september 2016.

  De aangifte met betrekking tot het tweede boekjaar moet uiterlijk op 13 januari 2017 ingediend worden.
   

  Papieren aangifte

  De hierboven vermelde termijnen zijn ook van toepassing indien de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.

 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2015

  Algemeen

  Voor aanslagjaar 2015 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB,  BNI/ven en RPB):

  • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 30 september 2015: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 7 oktober 2015 voor het indienen van de aangifte.
  • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 30 september 2015: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

  De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

  Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

  Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2015 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2016 toegestaan.

  Alle indieningsdata worden hier in detail vermeld in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin uw statutaire algemene vergadering plaatsvindt:  volledig tabel (PDF, 35.55 KB) ( Auf Deutsch (PDF, 32.5 KB))


  Al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen

  De uiterste datum van indiening voor al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen is:

  • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de datum van deze verrichting
  • voor andere ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben

  Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van art. 54, Gerechtelijk Wetboek.

  Voorbeeld:

  De onderneming heeft op 16 juli 2015 de juridische toestand 'sluiting van vereffening'. Er zijn twee boekjaren, het eerste van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en het tweede van 1 januari 2015 tot en met 16 juli 2015.

  De algemene vergadering van het eerste boekjaar vindt plaats op 10 mei 2015. De uiterste datum van indiening van de aangifte voor dit boekjaar is 7 oktober 2015.

  De aangifte met betrekking tot het tweede boekjaar moet uiterlijk op 15 januari 2016 ingediend worden.


  Papieren aangifte

  De hierboven vermelde termijnen zijn ook van toepassing indien de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.

 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2014

  Algemeen

  Voor aanslagjaar 2014 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast:

  • voor de aangiften VenB
   • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 3 oktober 2014: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 3 oktober 2014 voor het indienen van de aangifte.
   • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 3 oktober 2014: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.
  • voor de aangiften BNI/ven en RPB
   • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 22 oktober 2014: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 22 oktober 2014 voor het indienen van de aangifte.
   • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 22 oktober 2014: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

  De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

  Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

  Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2014 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2015 toegestaan.

  Voorbeelden:

  Einddatum boekjaar    Maand algemene vergadering   Uiterste datum van indiening
  31 december 2013 april 2014   VenB : 3 oktober 2014
    RPB en BNI/ven : 22 oktober 2014
  28 februari 2014 augustus 2014   VenB : 3 oktober 2014
    RPB en BNI/ven : 22 oktober 2014
  31 mei 2014 oktober 2014   1 december 2014 (30/11 = zondag)
  30 juni 2014 november 2014   15 januari 2015 (wettelijke uiterste datum = 
    31/12)
  15 november 2014 februari 2015   31 maart 2015


   Volledige tabel (PDF, 30.02 KB)


  Al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen

  De uiterste datum van indiening voor al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen is:

  • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de datum van deze verrichting
  • voor andere ontbonden vennootschappen altijd zes maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben

  Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van art. 54, Gerechtelijk Wetboek.

  Voorbeeld:

  De onderneming heeft op 16 juli 2014 de juridische toestand “sluiting van vereffening”. Er zijn twee boekjaren, het eerste van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en het tweede van 1 januari 2014 tot en met 16 juli 2014.

  De algemene vergadering van het eerste boekjaar vindt plaats op 10 mei 2014. De uiterste datum van indiening van de aangifte voor dit boekjaar is 3 oktober 2014.

  De aangifte met betrekking tot het tweede boekjaar moet uiterlijk op 16 januari 2015 ingediend worden.


  Papieren aangifte

  De hierboven vermelde termijnen zijn ook van toepassing indien de rechtspersonen of hun mandataris de aangifte alsnog op papier indient, omdat ze niet over de nodige informaticamiddelen beschikken en een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening hebben gekregen.

 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2013

  Voor de aangiften VenB, BNI/ven en RPB die uiterlijk op 21 augustus 2013 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen en rechtspersonen over een bijkomende periode tot 9 oktober 2013 middernacht voor de indiening van de elektronische aangifte BIZTAX.

  Voor de aangiften VenB, BNI/ven en RPB die na 21 augustus 2013 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode van één maand ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte. Als de indieningsdatum van de elektronische aangifte voor 9 oktober 2013 valt, wordt de termijn automatisch verlengd tot 9 oktober 2013 middernacht.

  Voorbeelden:

  • indieningsdatum papieren versie: 26.08.2013 - BIZTAX : 09.10.2013
  • indieningsdatum papieren versie: 30.09.2013 - BIZTAX : 31.10.2013
  • indieningsdatum papieren versie: 15.10.2013 - BIZTAX : 15.11.2013
 • Aangiftetermijnen - Aanslagjaar 2012

  Voor de aangiften VenB, BNI/ven en RPB die uiterlijk op 30 augustus 2012 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen en rechtspersonen over een bijkomende periode tot 27 september 2012 voor de indiening van de elektronische aangifte BIZTAX.

  Voor de aangiften VenB, BNI/ven en RPB die na 30 augustus 2012 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode van één maand ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte.

  Voorbeelden:

  • indieningsdatum papieren versie: 31.08.2012 - BIZTAX : 30.09.2012
  • indieningsdatum papieren versie: 30.09.2012 - BIZTAX : 31.10.2012
  • indieningsdatum papieren versie: 15.10.2012 - BIZTAX : 15.11.2012