Vzw of stichting

Waarom moet ik Biztax gebruiken?

De belastingaangifte van uw vzw of stichting moet voortaan verplicht elektronisch ingediend worden!

Sinds aanslagjaar 2015 moet u de belastingaangifte van uw vzw of stichting verplicht elektronisch indienen. U zal dus geen papieren aangifteformulier meer ontvangen en dient voortaan de aangifte in via de toepassing Biztax.


Wat zijn de voordelen van Biztax?

Het indienen van de aangifte via Biztax heeft tal van voordelen:

  • de toepassing is 24 uur op 24 beschikbaar
  • de toepassing is gebruiksvriendelijk
  • voorafgaand registreren is niet nodig
  • alle aangiften blijven centraal bewaard


Hoe kan ik Biztax gebruiken?

In Downloadable file dit document (PDF, 3.26 MB) vindt u stapsgewijs hoe uw aangifte in te vullen.

Bijkomende informatie over het gebruik van de toepassing Biztax kan u vinden op de pagina 'Hoe Biztax gebruiken?'

Heeft u nog vragen? Dan raadpleegt u de pagina 'Contact'.


Is het mogelijk om nog een papieren aangifte in te dienen?

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een vrijstelling op de elektronische indiening verkregen worden. Hiervoor is een duidelijke verantwoording vereist. Die vrijstelling geldt slechts voor 1 jaar.

Ze wordt enkel toegekend indien uw vzw/stichting (of de persoon die gemachtigd is voor het indienen van de aangifte) niet over de nodige informaticamiddelen (zijnde een computer met toegang tot internet) beschikt.


Wettelijke en reglementaire verwijzingen

  • Koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen (Belgisch Staatsblad van 14 februari 2014, bl. 12744)
     
  • Koninklijk besluit van 7 februari 2014 betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting (Belgisch Staatsblad van 14 februari 2014, bl. 12746)