Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is Biztax?

Wat is Biztax?

 • Wie kan Biztax gebruiken?

  Biztax kan gebruikt worden door alle personen die namens een vennootschap of een rechtspersoon een aangifte in de vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting of belasting niet-inwoners/vennootschappen moeten indienen.

 • Waarvoor dient Biztax ?

  Via de Biztax-toepassing kunt u aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen:

  • ofwel één aangifte per keer via manuele ingave indienen
  • ofwel maximum 25 aangiften per keer indienen, via een bestand aangemaakt door externe software.
 • Wat zijn de functionaliteiten van Biztax?

  • Berekenen van de verschuldigde belasting
  • Mogelijkheid om aangiften op te laden die zijn aangemaakt door externe software
  • Mogelijkheid om nog niet volledig ingevulde aangiften te bewaren (vóór het ondertekenen)
  • Raadplegen en aanpassen van ingediende aangiften
 • Is het mogelijk om nog een papieren aangifte in te dienen?

  Sinds aanslagjaar 2015 moet u de belastingaangifte van uw vzw of stichting verplicht elektronisch indienen. U zal dus geen papieren aangifteformulier meer ontvangen en dient voortaan de aangifte  in via de toepassing Biztax.

  Eventuele vrijstelling

  Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen kan u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u vervolgens een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.