Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CESOP (Central Electronic System of Payment Information)

Nieuwe verplichtingen voor de betalingsdienstaanbieders  

Vanaf 1 januari 2024 zullen er nieuwe Europese voorschriften voor betalingsdienstaanbieders in werking treden om de strijd tegen btw-fraude in het kader van grensoverschrijdende handelstransacties te vergemakkelijken.

De betalingsdienstaanbieders (PSP) zullen:

  • gedetailleerde registers moeten bijhouden van grensoverschrijdende betalingen uit de lidstaten en de ontvangers van die betalingen.
  • aan de belastingadministraties informatie verstrekken over bepaalde grensoverschrijdende betalingen, zoals bepaald op basis van de plaats waar de betaler en de ontvanger zich bevinden.

De belastingadministraties van de lidstaten zullen die informatie verzamelen via een XML-bestand en zullen die doorgeven aan de Europese databank ‘CESOP’, een centraal elektronisch systeem voor betalingsinlichtingen.

CESOP :

  • zal de door de lidstaten verstrekte informatie opslaan, aggregeren en analyseren, en   
  • de resultaten van die analyses ter beschikking stellen van de Eurofisc-verbindingsambtenaren, die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen btw-fraude.
     

Hoe moeten ze de gegevens doorgeven?

De betrokken betalingsdienstaanbieders zullen de XML-bestanden met de betalingsgegevens moeten doorgeven aan de Belgische belastingadministratie:

  • via een specifieke CESOP-toepassing CESOP,
  • ten laatste op het einde van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarover de informatie gaat.

Rechtsgronden

EU

BE


Documentatie

Nuttige links

Europese Commissie - CESOP
 

Contact

cesop@minfin.fed.be

Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor vragen van betalingsdienstaanbieders in het kader van hun verplichtingen om registers over grensoverschrijdende betalingen bij te houden en door te geven.