Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

CESOP (Central Electronic System of Payment Information)

Actualiteiten

 • 02.04.2024 - Applicatie CESOP beschikbaar voor betalingsdienstaanbieders

  U kunt vanaf nu CESOP-bestanden versturen via de applicatie CESOP om aan uw verplichtingen te voldoen in het kader van de CESOP-wetgeving.
   
 • 01.03.2024 - Testomgeving beschikbaar voor betalingsdienstaanbieders

  U kunt nu het verzenden van CESOP-bestanden testen om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de voorwaarden die de Europese Commissie stelt. 

  Gegevens die via de testomgeving worden verzonden, worden niet in aanmerking genomen onder de CESOP-wetgeving.

  De CESOP-toepassing is binnenkort beschikbaar.
   

Nieuwe verplichtingen voor de betalingsdienstaanbieders  

Op 1 januari 2024 zijn er nieuwe Europese voorschriften voor betalingsdienstaanbieders in werking getreden om de strijd tegen btw-fraude in het kader van grensoverschrijdende handelstransacties te vergemakkelijken.

De betalingsdienstaanbieders (PSP) moeten nu:

 • gedetailleerde registers bijhouden van grensoverschrijdende betalingen uit de lidstaten en de ontvangers van die betalingen.
 • aan de belastingadministraties informatie verstrekken over bepaalde grensoverschrijdende betalingen, zoals bepaald op basis van de plaats waar de betaler en de ontvanger zich bevinden.

De belastingadministraties van de lidstaten moeten die informatie verzamelen via een XML-bestand en die doorgeven aan de Europese databank ‘CESOP’, een centraal elektronisch systeem voor betalingsinlichtingen.

CESOP:

 • bewaart, aggregeert en analyseert de door de lidstaten verstrekte informatie, en   
 • stelt de resultaten van die analyses ter beschikking van de Eurofisc-verbindingsambtenaren, die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen btw-fraude.
   

Hoe moeten ze de gegevens doorgeven?

De betrokken betalingsdienstaanbieders moeten de XML-bestanden met de betalingsgegevens doorgeven aan de Belgische belastingadministratie:

 • via een specifieke CESOP-toepassing ,
 • ten laatste op het einde van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarover de informatie gaat.