Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe CRS XML-bestanden opmaken?

De CRS XML-bestanden moeten worden opgemaakt overeenkomstig het XSD-schema zoals gedefinieerd door OESO en beschreven in de CRS XML Schema User Guide. Bij de opmaak moet u rekening houden met enerzijds de validatieregels opgesteld door OESO en de Europese Commissie en anderzijds de regels opgelegd door de FOD Financiën in samenspraak met Febelfin/Assuralia. Na de verzending van het CRS XML-bestand, zal de FOD Financiën, door middel van een reeks validatieregels, bepalen of het CRS XML-bestand voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.

XSD Schema en documentatie

Webapplicatie EOI XML Tool

FAQ

  • Opmaak van bestanden (under construction)