Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe CRS XML-bestanden verzenden?

Als Belgische financiële instelling moet u elk jaar aan de FOD Financiën de inlichtingen verschaffen die onder CRS vallen. Dat doet u door CRS XML-bestanden te versturen via MyMinfin.

Om CRS XML-bestanden te mogen versturen, moet u eerst het volgende doen:

  • Uw financiële instelling registreren bij de Sociale Zekerheid (als dat nog niet gebeurd is). Zo krijgt u toegang tot de beveiligde online diensten en kunt u vervolgens een hoofdtoegangsbeheerder aanwijzen.
  • U of uw medewerkers de rol ‘Aanstelling Eigen Onderneming / Indiener CRS bestand’ toewijzen via de toepassing Mijn eGov-rollenbeheer.

Eenmaal de rol toegewezen is, verbindt u zich met MyMinfin en kiest u ‘in naam van een onderneming’.

Selecteer het ondernemingsnummer waarvoor u het CRS XML-bestand wilt uploaden.

Onder ‘Mijn professionele toepassingen’:

U krijgt een ontvangstbevestiging na verzending en validatie van het bestand door de FOD Financiën.

Als uw bestand niet geldig is, krijgt u een foutenrapport.

Meer info over het toewijzen van een rol via de toepassing ‘Beheer van mijn eGov-rollen’.

Verzending van CRS XML-bestanden

Documentatie

FAQ

  • Verzending van bestanden (under construction)