Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe DPI - DAC7 XML-bestanden opmaken?

De DPI XML-bestanden moeten worden geformatteerd op basis van het XSD Schema (XSD schema DPI v1.0 dat door de OESO is vastgelegd en is beschreven in de Model Rules for Reporting by Digital Platform Operators XML Schema and User Guide for Tax Administrations (User Guide), rekening houdend met de Business Rules die door de OESO, de Europese Commissie en België zijn opgesteld. Zodra het XML-bestand is aangemaakt, stuurt de platformexploitanten het naar de FOD Financiën via het MyMinfin-portaal.

Na het versturen van het XML-bestand zal de FOD Financiën aan de hand van een reeks validatieregels bepalen of het XML-bestand aan de vereiste voorwaarden voldoet.

Om de platformexploitanten in staat te stellen een aangifte te doen in het kader van de wet van 21 december 2022, zal de FOD Financiën een webapplicatie ontwikkelen waarmee op eenvoudige wijze een geldig DPI XML-bestand kan worden aangemaakt. Zodra het XML-bestand is aangemaakt, zal de platformexploitanten het naar de FOD Financiën kunnen sturen via het MyMinfin-portaal.
 

XSD-schema en documentatie

Web Applicatie DPI-DAC7 XML Tool

Met deze webtoepassing kunt u een DPI - DAC7-bestand in XML-formaat (Maximum 80 verkopers) creëren. Dit bestand kan vervolgens worden ingediend bij FOD Financiën via het MyMinfin DPI - DAC7-portaal.