e-DEPO


Met onze applicatie e-DEPO kan u een deposito of consignatie storten bij de Deposito- en Consignatiekas. Dankzij e-DEPO in MyMinfin kunt u onder andere uw huurwaarborg of andere categorieën voortaan in een paar klikken online storten.
Beheer zelf uw dossier!

 Ga naar e-DEPO Video Tutorial(EXTERNE LINK) Handleidingen(EXTERNE LINK)


 e-DEPO

De volgende categorieën van deposito's en consignaties kunnen nu rechtstreeks in onze interactieve toepassing e-DEPO behandeld worden:

Borgtochten

Consignaties

Op deze manier heeft u uw eigen toegang om uw dossiers te beheren.

De andere categorieën van deposito's (met name de gerechtelijke consignaties) zullen in de loop van de volgende maanden geleidelijk aan worden toegevoegd binnen de toepassing e-DEPO. Met uitzondering van de dematerialisatie van de effecten aan toonder die in de bestaande specifieke toepassing verder zal worden behandeld.

Opgelet: een borgtocht voor voorlopige invrijheidsstelling is een vorm van juridische consignatie, waarover u hier meer informatie kan vinden.

Vanaf 01/02/2019 heeft de borgstellingsakte van de Deposito- en Consignatiekas een nieuw en modern uitzicht. Hier vindt u meer informatie.

Sinds 1 september kunnen de curatoren reeds de betalingsinstructies invoeren in het kader van een faillissement via de toepassing e-DEPO Faillissementen (beschikbaar via MyMinfin).

Ondersteuning voor het gebruik van e-DEPO

TUTORIAL

Hoe stort ik in minder dan 5 minuten een borgtocht in e-DEPO?

Handleidingen

Ik wil een deposito plaatsen:

Ik ben een begunstigde van een borgtocht:

(This hyperlink opens a new window