Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

e-DEPO


Met onze applicatie e-DEPO kan u een deposito of consignatie storten bij de Deposito- en Consignatiekas. Dankzij e-DEPO kunt u onder andere uw huurwaarborg of andere categorieën voortaan in een paar klikken online storten.

 Ga naar e-DEPO Video Tutorial(EXTERNE LINK) HandleidingeN en FAQ(EXTERNE LINK)


Toegang tot e-DEPO

ALS NATUURLIJKE PERSOON (IN EIGEN NAAM)

Wie in eigen naam toegang wenst te verkrijgen dient vooraf geen specifieke stappen te ondernemen.

ALS RECHTSPERSOON (IN NAAM VAN EEN PRIVÉ/OPENBARE INSTANTIE)

Elke rechtspersoon die toegang wenst te verkrijgen tot e-DEPO dient over de juiste rol te beschikken. Deze roltoekenning is nodig voor zowel het aanmaken, beheren en vrijgeven van een dossier in e-DEPO. Indien u voor de desbetreffende organisatie niet over de juiste rol beschikt zal u op e-DEPO niet kunnen inloggen in naam van deze organisatie.

De roltoekenning gebeurt via de applicatie “Mijn eGOV-rollenbeheer” . U kan alle informatie over toegang tot e-DEPO en het rollenbeheer raadplegen via de volgende link.

Categorieën in e-DEPO

De volgende categorieën van deposito's en consignaties kunnen nu rechtstreeks in onze interactieve toepassing e-DEPO behandeld worden:

Borgtochten

Deposito's

De andere categorieën van deposito's zullen in de loop van de volgende maanden geleidelijk aan worden toegevoegd binnen de toepassing e-DEPO. Met uitzondering van de dematerialisatie van de effecten aan toonder die in de bestaande specifieke toepassing verder zal worden behandeld.

Ondersteuning voor het gebruik van e-DEPO

TUTORIAL

Hoe stort ik in minder dan 5 minuten een borgtocht in e-DEPO?

Handleidingen en FAQ

Ik wil een deposito plaatsen:

Ik ben een begunstigde van een borgtocht:

Een FAQ is ook beschikbaar