Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Btw: starten, wijzigen of stopzetten van de activiteit (toepassing e604)

Als u een btw-activiteit start, wijzigt of stopzet moet u een van de volgende formulieren indienen:

  • een aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A) of
  • een aangifte tot wijziging van btw-identificatie (formulier 604B) of
  • een aangifte tot stopzetting van een activiteit (formulier 604C).

Als u dat zelf doet, moet u die formulieren verplicht online indienen via de toepassing e604.

Dien uw formulier 604A, 604B of 604C online in.

(Opmerking: de toepassing e604 werkt niet met Internet Explorer)
 

Hoe toegang krijgen tot de toepassing e604 in naam van uw eigen onderneming?

Meld u aan:

Om de toepassing te gebruiken, moet u:

  • ofwel de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming zijn,
  • ofwel als werknemer een ‘rol’ toegekend gekregen hebben door de wettelijke vertegenwoordiger.

De rol die toegekend moet worden, is: ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming’ (eigenschap: ‘Aanstelling btw’).

Om die rol aan te maken, raadpleeg ‘Mijn eGov-rollenbeheer’ (meer informatie over de rollenadministratie).
 

Hoe toegang krijgen tot de toepassing e604 als mandataris of curator?

Meld u aan:

Om de toepassing e604 te gebruiken, moet u een actief btw-mandaat op naam van uw cliënt hebben.

Om een rol toe te kennen aan uw werknemers, gebruik de rol ‘FODFIN Mandaat Uitvoerder’ (eigenschap: ‘Mandaat Uitvoerder btw‘).
 

Hoe toegang krijgen tot de toepassing e604 vanuit MyMinfin?

U kunt ook toegang krijgen tot de toepassing e604 vanuit MyMinfin (voor en na aanmelding). De link is beschikbaar onder ‘Nuttige links’ : ‘Btw: starten, wijzigen of stopzetten van de activiteit (toepassing e604)’.
 

Welke andere manieren zijn er voor mijn onderneming om een formulier 604A, 604B of 604C in te dienen?

U kunt een beroep doen op uw accountant of op een erkend ondernemingsloket als u de aanvraag niet zelf wenst te doen.

Enkel als u niet beschikt over de nodige informaticamiddelen om u aan te melden in de toepassing (en als u de aanvraag zelf wenst te doen) kunt u een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling indienen om papieren formulieren te bekomen.