Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FATCA

FATCA of Foreign Account Tax Compliance Act is een Amerikaanse wetgeving die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers viseert. Deze wetgeving verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten (US) bepaalde inlichtingen over klanten die Amerikaanse burgers zijn, door te sturen naar de Amerikaanse belastingadministratie (IRS).

Op 23 april 2014 hebben België en de US een Intergouvernementeel Akkoord (IGA) ondertekend waarbij de FOD Financiën zich ertoe verbindt de inlichtingen geviseerd door FATCA, naar de IRS te versturen.

De wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, zal de financiële instellingen verplichten jaarlijks de inlichtingen geviseerd door FATCA te verzenden aan de FOD Financiën. Zij moeten dat doen via MyMinfin in een FATCA-XML-bestand dat vastgesteld werd in onderlinge overeenstemming tussen de FOD Financiën en Febelfin/Assuralia.

De FOD Financiën stuurt op haar beurt deze inlichtingen door naar de Amerikaanse belastingdienst (IRS).
 

Actualiteiten

 • 27.01.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 3, 4 en 5 februari 2023

  Tijdens het eerste IT-onderhoud van het jaar zullen onze applicaties onbeschikbaar zijn:
  - Op vrijdag 3 februari van 18 u tot 20 u en op zaterdag 4 februari van 10 u tot 15 u.
  Ook op andere momenten tijdens dit onderhoud zijn storingen mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 06.12.2021 - Nieuwe versie van de BE-validatieregels

  De nieuwe versie van de BE-validatieregels is nu beschikbaar onder Opmaak van FATCA-XML-bestanden > XSD-schema en documentatie. De aanpassingen staan in het rood. 

  Die aanpassingen werden gedaan naar aanleiding van nieuwe aanbevelingen van de IRS over de manier waarop het TIN-element moet worden ingevuld voor een rekening met een Amerikaanse ‘Substantial Owner’ maar een niet-Amerikaanse ‘Account Holder’ (of omgekeerd).

  Als alleen de ‘Account Holder’ of de ‘Substantial Owner’ een Amerikaanse natuurlijke persoon/entiteit is, moet u : 

  Is het TIN van de niet-Amerikaanse persoon/entiteit niet beschikbaar? Vul het TIN-element van het FATCA-XML-schema in met:

  • voor de Amerikaanse natuurlijke persoon/entiteit: een geldig US TIN vermelden in het TIN-veld van het FATCA-XML-schema  
  • voor de niet-Amerikaanse natuurlijke persoon/entiteit: het TIN meedelen door bij het kenmerk ‘Issued by’ de landcode in te vullen van het land dat het TIN heeft afgeleverd. 
  • de waarde ‘NA’ (voor ‘Not Available’) en
  • de landcode ‘BE’ bij het kenmerk ‘Issued by’.
    
 • 31.05.2021 - De verzoeken tot correcties afkomstig van de IRS van toepassing op de ingediende FATCA-bestanden voor het kalenderjaar 2019 werden verstuurd aan de betrokken financiële instellingen

  Financiële instellingen die een verzoek tot correctie hebben ontvangen, beschikken overeenkomstig de wet van 16.12.2015 over een termijn van één maand en 3 werkdagen om verbeterde en/of volledige inlichtingen te verstrekken voor de betrokken records. Voor de overige records waarvoor er géén verzoek tot correctie van de IRS werd ontvangen, is een spontane correctie (FATCA4- Amend) en/of een spontane annulatie (FATCA3 -Void) nog mogelijk.

  Financiële instellingen die géén verzoek om verbeterde en/of volledige inlichtingen hebben ontvangen, kunnen, indien nodig, vanaf nu spontane correcties (FATCA4- Amend) en/of spontane annulaties (FATCA3 -Void) indienen voor de FATCA-bestanden inzake het kalenderjaar 2019.
   
 • 08.04.2021 - Aanbevelingen - element TIN US

  Naar aanleiding van nieuwe informatie ontvangen van de IRS, publiceren we  deze aanbevelingen (PDF, 194.77 KB) over de toegestane waarden bij het invullen van het element TIN US.
  Gelieve rekening te houden met deze nota voor de informatie die vanaf kalenderjaar 2020 naar FOD Financiën wordt gestuurd.
   

Archief