FATCA

FATCA of Foreign Account Tax Compliance Act is een Amerikaanse wetgeving die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers viseert. Deze wetgeving verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten (US) bepaalde inlichtingen over klanten die Amerikaanse burgers zijn, door te sturen naar de Amerikaanse belastingadministratie (IRS).

Op 23 april 2014 hebben België en de US een Intergouvernementeel Akkoord (IGA) ondertekend waarbij de FOD Financiën zich ertoe verbindt de inlichtingen geviseerd door FATCA, naar de IRS te versturen.

De wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, zal de financiële instellingen verplichten jaarlijks de inlichtingen geviseerd door FATCA te verzenden aan de FOD Financiën. Zij moeten dat doen via MyMinfin in een FATCA-XML-bestand dat vastgesteld werd in onderlinge overeenstemming tussen de FOD Financiën en Febelfin/Assuralia.

De FOD Financiën stuurt op haar beurt deze inlichtingen door naar de Amerikaanse belastingdienst (IRS).
 

Actualiteiten
 

 • 08-09-2020 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 12 en 13 september
  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf zaterdag 12 september om 4 u tot zondag 13 september om 18 u.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 20-05-2020 - FATCA-rapportering voor kalenderjaar 2019: uitzonderlijke administratieve tolerantie
  In het kader van de FATCA-regelgeving moeten de financiële instellingen, zoals gedefinieerd in de Wet van 16 december 2015, in principe ten laatste 30 juni 2020 aan FOD Financiën de nodige informatie meedelen voor kalenderjaar 2019. Ten gevolge van de Covid-19-gezondheidscrisis, is er beslist om een uitzonderlijke administratieve tolerantie te verlenen aan de financiële instellingen. De FATCA-inlichtingen voor kalenderjaar 2019 moeten ten laatste op 30 september 2020 worden meegedeeld aan FOD Financiën.
   
 • 04-12-2019 - De verzoeken tot correcties afkomstig van de IRS van toepassing op de ingediende FATCA-bestanden voor de inkomstenjaren 2016, 2017 en 2018 werden verstuurd aan de betrokken financiële instellingen
  Financiële instellingen die een verzoek tot correctie hebben ontvangen, beschikken overeenkomstig de wet van 16.12.2015 over een termijn van één maand en 3 werkdagen om verbeterde en/of volledige inlichtingen te verstrekken voor de betrokken records. Voor de overige records waarvoor er géén verzoek tot correctie van de IRS werd ontvangen, is een spontane correctie (FATCA4- Amend) en/of een spontane annulatie (FATCA3 -Void) nog mogelijk.

  Financiële instellingen die géén verzoek om verbeterde en/of volledige inlichtingen hebben ontvangen, kunnen, indien nodig, vanaf nu spontane correcties (FATCA4- Amend) en/of spontane annulaties (FATCA3 -Void) indienen voor de FATCA-bestanden inzake de inkomstenjaren 2016, 2017 en 2018.
   
 • 23-05-2018 - Waarschuwing - Structuur DocRefID: verboden tekens
  De IRS heeft recent nieuwe aangepaste specificaties gepubliceerd met betrekking tot de structuur van de DocRefID's. Financiële instellingen dienen met deze aangepaste specificaties rekening te houden bij de rapportering van de FATCA-inlichtingen over het jaar 2017.

  De FOD Financiën vestigt de aandacht van de financiële instellingen op het feit dat de aanwezigheid van verboden tekens (_, @, +, &,!, * , ...) op het niveau van DocRefID's momenteel niet wordt geverifieerd tijdens de validatie van FATCA-bestanden die worden ingediend via het portaal MyMinfinPRO.

  De validatieregel wordt momenteel aangepast. In afwachting van deze aanpassing moeten financiële instellingen erover waken dat hun DocRefID's voldoen aan de nieuwe specificaties opgelegd door de IRS. Deze nieuwe specificaties zijn opgenomen in de businessregels.

  In het geval de verboden karakters toch voorkomen in de DocRefID's, dan zal dit leiden tot een verwerping van de betrokken inlichting door de IRS. Vervolgens zal FOD Financiën contact opnemen met de betrokken financiële instelling met de vraag om de inlichtingen te corrigeren. Na ontvangst van de verbeterde inlichtingen zal FOD Financiën deze opnieuw doorsturen aan de IRS. Het is aangewezen dit proces te vermijden en onmiddelijk rekening te houden met deze aangepaste validatieregel bij het versturen van de initiële inlichtingen voor het jaar 2017.
   
 • 19-03-2018 - Update van de FAQ rubrieken
   
 • 19-03-2018 - US Notice 2017-46
  Een  nota (PDF, 396.58 KB) met betrekking tot de US Notice 2017-46 werd gepubliceerd.  Dit document bevat informatie over de verplichting tot het verkrijgen en rapporteren van de US TIN en de geboortedatum.

  Naar aanleiding van deze nota, is de nieuwe versie van het document met de  Belgische validatieregels (PDF, 751.37 KB) die actueel van toepassing zijn op FATCA-bestanden nu beschikbaar via het menu "opmaak van FATCA XML-bestanden" > XSD -Schema en documentatie. De wijzigingen werden in het rood aangegeven.
   
 • 01-03-2017 - Nieuwe versie van de BE validatieregels 
  De nieuwe versie van de  BE validatieregels  (PDF, 614.65 KB) voor de FATCA bestanden, overeenkomstig het schema v2.0 XSD, is nu beschikbaar. U kunt het terugvinden in het menu Opmaak van FATCA-XML-bestanden > XSD-schema en documentatie. De aanpassingen staan in het rood gemarkeerd. Daarnaast hebben we ook een  brochure (PDF, 231.57 KB) gepubliceerd met richtlijnen en voorbeelden voor de opmaak van correctieve FATCA bestanden.


Archief