Archief - FATCA

2020

 • 08-04-2020 - Door een IT-onderhoud zullen alle e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 10 april om 22.00 u. tot maandag 13 april om 22.00 u. (paasweekend).
  Wij danken u voor uw begrip.
   
 • 24-03-2020 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar vanaf vrijdag 27 maart om 12.00 uur tot maandag 30 maart om 8.00 uur - Update: onderhoud geannuleerd
  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 27 maart om 12.00 uur tot maandag 30 maart om 8.00 uur.

  Wij danken u voor uw begrip.

2019

 • 22-07-2019 - Toegang tot e-services verstoord van donderdag 25 juli om 22 uur tot vrijdag 26 juli om 1 uur
  Door een onderhoud van het federale authenticatiesysteem zal de toegang tot de e-services van de FOD Financiën verstoord worden van donderdag 25 juli om 22 uur tot vrijdag 26 juli om 1 uur.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 28-02-2019 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 9 en 10 maart

2018

 • 03-12-2018 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 8 en 9 december, mogelijke storingen op zondag 9 december

 • 29-08-2018 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 8 en 9 september 2018

 • 12-07-2018 - E-services: UPDATE
  De e-services zijn opnieuw beschikbaar.
   
 • 12-07-2018 - E-services en Contactcenter niet beschikbaar
  Door een probleem met onze netwerkproviders zijn de e-services van de FOD Financiën (Tax-on-web, MyMinfin...) momenteel niet beschikbaar.
  Het is ook niet mogelijk om het Contactcenter telefonisch te bereiken.
  We stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
  Bedankt voor uw begrip.
 • 23-04-2018 - E-services onbeschikbaar op zaterdag 28 april tussen 8 uur en 18 uur
  Door een IT-onderhoud zullen de e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn op zaterdag 28 april tussen 8 uur en 18 uur.

  Met dit onderhoud zullen de identificatie- en authentificatiesystemen aan de hoogste veiligsheidscriteria beantwoorden.

  Bedankt voor uw begrip.

 • 05-04-2018 - Het portaal MyMinfinPRO FATCA (productie en simulatie) is open
  Het portaal MyMinfinPRO FATCA (productie en simulatie) is vanaf nu open voor aangiften met betrekking tot het inkomstenjaar 2017. Ter herinnering: de uiterste datum van indiening van de FATCA-aangifte 2017 is 30.06.2018. Correcties met betrekking tot de aangiften 2014, 2015 en 2016 kunnen eveneens via het portaal ingediend worden.

 • 01-03-2018 - E-services onbeschikbaar
  Alle e-services zijn momenteel onbeschikbaar. We doen ons best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

  Bedankt voor uw begrip.

2017

 • 07-09-2017 - Tijdelijke onbeschikbaarheid portaal MyMinfinPro FATCA
  Het portaal MyMinfinPro FATCA ( productie) wordt tijdelijk afgesloten zodat FOD Financiën de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen voor de verwerking en de verzending van de ontvangen inlichtingen aan de IRS. De heropening van het portaal zal worden aangekondigd op basis van een bericht op deze pagina.

 • 29-06-2017 - Verzoeken tot correcties afkomstig van de IRS
  De verzoeken tot correcties afkomstig van de IRS van toepassing op de ingediende FATCA bestanden voor de inkomstenjaren 2014 en 2015 werden verstuurd aan de betrokken financiële instellingen.

  Financiële instellingen die een verzoek tot correctie hebben ontvangen, beschikken overeenkomstig de wet van 16.12.2015 over een termijn van één maand en 3 werkdagen om verbeterde en/of volledige inlichtingen te verstrekken. Voor de records waarvoor er géén verzoek tot correctie van de IRS  werd ontvangen, is een spontane correctie (FATCA4- Amend) en/of een spontane annulatie (FATCA3 -Void) wel mogelijk.

  Financiële instellingen die géén verzoek om verbeterde en/of volledige inlichtingen hebben ontvangen, kunnen spontane correcties  (FATCA4- Amend) en/of spontane annulaties (FATCA3 -Void) indienen voor de FATCA bestanden inzake de inkomstenjaren 2014 en 2015.

 • 01-06-2017 - Technisch probleem
  Wegens een tijdelijk technisch probleem bij het raadplegen van het simulatie-  en productieportaal MyMinfinPro FATCA via de browser Internet Explorer, worden de menu's en labels in dit portaal niet correct afgebeeld. In afwachting van de definitieve oplossing van dit probleem, raden wij u aan dit portaal te raadplegen via de browser Firefox of Google Chrome.
   
 • 22-05-2017 - Het portail MyMinfinPRO FATCA (productie en simulatie) is open
  Het portaal MyMinfinPRO FATCA (productie en simulatie) is vanaf nu open voor aangiften met betrekking tot het inkomstenjaar 2016 (XSD Schema v.2.0). Ter herinnering: de uiterste datum van indiening van de FATCA-aangifte 2016 is 30.06.2017.

  Correcties met betrekking tot de aangiften 2014 en 2015 kunnen nu ook via het portaal ingediend worden. De EOI XML Tool werd hiervoor aangepast ( zie nota (PDF, 238.96 KB)).

  De EOI XML Tool werd aangepast en is nu conform met het XSD-Schema v.2.0. De  nota (PDF, 238.96 KB) over het gebruik van de XML-Tool werd eveneens aangepast.

2016

 • 30-11-2016 - De nieuwe versie van de BE validatieregels voor de FATCA bestanden, overeenkomstig het schema v2.0 XSD, is actueel beschikbaar in het menu Opmaak van FATCA-XML-bestanden > XSD-schema en documentatie. De aanpassingen staan in het blauw gemarkeerd. Dit document vormt een aanvulling op de UserGuide FATCA XML Schema v2.0 . De validatieregels van toepassing op de correctieve FATCA bestanden van het type FATCA2 (correct) en FATCA3 (void) zijn eveneens beschikbaar in dit document.
   
 • 18-11-2016 Het portaal MyMinfinPro FATCA (productie en simulatie) wordt tijdelijk afgesloten om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de aanpassingen conform het nieuwe XSD-schema FATCA 2.0. Ook de webtoepassing EOI XML-tool voor de aanmaak van de FATCA-bestanden is tijdelijk niet meer beschikbaar. Vanaf heden is het dus niet meer mogelijk om FATCA-bestanden en nihil-aangiften voor het jaar 2014 en 2015 in te dienen. Bij de heropening van het portaal en de webapplicatie zullen we een nota publiceren waarin de aanpassingen worden toegelicht.
   
 • 07-09-2016 - Het nieuwe XSD-schema v2.0 die moet toegepast worden voor rapportering van de FATCA inlichtingen vanaf januari 2017 werd gepubliceerd op de website van de IRS. De bijhorende User Guide die de nieuwe versie van het XSD-schema beschrijft, is beschikbaar in draftversie. Via de rubriek "Opmaak van XML-bestanden" kan u het nieuwe XSD-schema en bijhorende documentatie raadplegen. De impact en de noodzakelijke aanpassingen aan de BE validatieregels en de webtoepassing EOI XML Tool worden momenteel onderzocht door de FOD Financiën. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
   
 • 15-07-2016 - Om het mogelijk te maken voor een sponsorende entiteit om een FATCA-bestand in te dienen via MyMinFinPro, werden de requirements op het niveau van de TIN issued by "BE" in de nieuwe versie van het document met de validatieregels aangepast.
   
 • 27-04-2016 - Het MyMinfinPRO portaal FATCA werd op heden geopend voor indiening van de FATCA bestanden met betrekking tot het inkomstenjaar 2015. Ter herinnering, de uiterste datum van indiening voor de FATCA bestanden 2015 is 30/06/2016.
   
 • 19-02-2016 - Om de ontwikkeling van de nieuwe business rule te implementeren (om zo verwerping door de IRS van de FATCA bestanden van Belgische financiële instellingen te vermijden), werd beslist om tijdelijk het portaal MyMinfinPRO te desactiveren voor FACTA-bestanden voor het inkomstenjaar 2015. Op die manier kunnen financiële instellingen hun bestanden voor 2014 indienen tot en met 15 april 2016 en de bestanden 2015 van 16 april 2016 tot en met 30 juni 2016.
   
 • 29-01-2016 - Ten gevolge van een test met de IRS begin januari, zal een nieuwe business validatieregel worden ingevoerd voor de FATCA bestanden met betrekking tot het inkomstenjaar 2015. Deze nieuwe regel staat vermeld in de nieuwe versie van het document met de  validatieregels (PDF, 237.98 KB). Deze regel wordt onmiddellijk van toepassing, maar zal pas worden gevalideerd voor de bestanden die worden ingediend vanaf 15 april 2016.
   
 • 18-01-2016 - Na overleg met de financiële sector werd beslist een administratieve tolerantie toe te staan voor het doorsturen van de FATCA-inlichtingen voor inkomstenjaar 2014. Deze inlichtingen moeten uiterlijk 15/04/2016 worden doorgestuurd naar de FOD Financiën. Er wordt benadrukt dat de datum voor inkomstenjaar 2015 niet wijzigt: deze zal behouden blijven op 30/06/2016 zoals wettelijk bepaald.
   
 • 05-01-2016 - Ten gevolge van de publicatie op 31/12/2015 in het Belgisch Staatsblad van de wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen werd het portaal FATCA in MyMinfinPro in productie geactiveerd. Financiële instellingen kunnen derhalve vanaf heden hun bestand FATCA aan de FOD Financiën communiceren.

2015

 • 15-12-2015 - De wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, die o.a. de Belgische financiële instellingen verplicht om jaarlijks de inlichtingen geviseerd door FATCA te verzenden aan de FOD Financiën, werd door het Parlement goedgekeurd op 10/12/2015.
  Deze wet treedt in werking ná publicatie in het Belgisch Staatsblad. Na publicatie zal het portaal FATCA in MyMinfinPro in productie gaan. Vanaf dat moment kunnen financiële instellingen FATCA-inlichtingen doorsturen naar de FOD Financiën.
  De wet voorziet een termijn van 10 dagen na publicatie voor het doorsturen van de inlichtingen naar de FOD Financiën. De FOD Financiën zal deze termijn van 10 dagen echter soepel toepassen.
  Op het ogenblik dat de wetgeving wordt gepubliceerd zullen we hiervan op deze rubriek melding maken. In afwachting hiervan hebben financiële instellingen de mogelijkheid om verder testen uit te voeren in de beveiligde simulatieomgeving van MyMinFinPro FATCA.
   
 • 11-12-2015 - Vanaf vandaag worden de FATCA bestanden die in de simulatieomgeving MyMinFinPro(test) worden opgeladen, gevalideerd ten opzichte van de meest recente validatieregels (Business rules versie 02/11/2015). Deze meest recente versie van de validatieregels zal worden overgeheveld naar de productieomgeving. Bestanden die in productie zullen worden opgeladen moeten hieraan voldoen.
   
 • 09-11-2015 - Update van de FAQ’s
   
 • 09-11-2015 - Wegens gewijzigde specificaties opgelegd door de IRS werden er 3 aanpassingen doorgevoerd in het document met de  ‘business rules’ (PDF, 46.77 KB). Deze regels worden momenteel geprogrammeerd binnen de back-end validatietoepassing van de FOD Financiën. De aanvangsdatum waarop deze aanpassingen van kracht worden binnen de SIMUL en PROD omgeving, zal worden gecommuniceerd door middel van deze actualiteitenpagina op de E-services pagina FATCA van de FOD Financiën. De 3 aanpassingen situeren zich op het niveau van: De EOI-XML-Tool wordt ook dienovereenkomstig aangepast.
  • TIN AccountHolder/SubstantialOwner
  • Payment bedragen
  • de verboden karakters
 • 17-07-2015 - De uiterste indieningsdatum voor het opladen van de XML-bestanden FATCA werd uitzonderlijk verlengd voor de inlichtingen met betrekking tot het inkomstenjaar 2014. De werkelijke einddatum is nog niet beschikbaar, maar wordt meegedeeld wanneer die gekend is
   
 • 17-07-2015 - De EOI XML TOOL werd gewijzigd overeenkomstig de nieuwe versie van de Business Rules
 • 17-07-2015 - Wegens nieuwe specificaties die werden opgelegd door de IRS, werd het document met de 'business rules' aangepast op 3 niveaus (de aanpassingen staan in het rood gemarkeerd). De aanpassingen situeren zich: U vindt de actuele versie van de “ Business Rules “ in de rubriek 'Opmaak van FATCA-XML-bestanden'.
  • op het niveau van de structuur van de DocRefId’s,
  • op het niveau van de verboden karakters,
  • op het niveau van de TIN/Birth Date.
    
 • 08-06-2015 - De EOI XML tool is actueel beschikbaar
   
 • 08-06-2015 - De  tweede testfase (PDF, 255.86 KB) is actueel beschikbaar
   
 • 04-05-2015 - Publicatie van de  Belgian guidance notes (PDF, 2.4 MB) onder de rubriek FAQ en documentatie - Praktische documentatie
   
 • 04-05-2015 - Update van de FAQ's - Versturen van bestanden
   
 • 04-05-2015 - Driemaandelijks IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar op 9 et 10 mei 2015
   
 • 01-04-2015 - Ter verduidelijking en voor meer gebruiksgemak werden de 'Business Rules' geherformuleerd en gedocumenteerd. Dit moet de financiële instellingen toelaten om deze validatieregels op een éénduidige manier te implementeren. In de rubriek 'Opmaak van FATCA-XML-bestanden' kunt u de geactualiseerde versie van de 'Business Rules' terugvinden.
   
 • 01-04-2015 - Ten gevolge van de problemen met de controle van de toegangsrechten door het testplatform, heeft de FOD Financiën een nieuwe toegangsprocedure voor dit platform ontwikkeld. Deze procedure staat beschreven in de rubriek 'Versturen van FATCA-XML-bestanden'.
   
 • 20-02-2015 - Naar aanleiding van testen, die uitgevoerd werden door de FOD Financiën op het IDES-platform van de IRS, werden twee extra ‘business rules’ toegevoegd. U vindt de actuele versie van de 'business rules' in de rubriek 'Opmaak van FATCA-XML-bestanden'.
   
 • 08-01-2015 - Er zijn momenteel technische problemen met de verificatie van de toegangsrechten. Daardoor heeft u tijdelijk geen toegang tot het testplatform. Wij stellen alles in het werk om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen.