Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Opmaak van bestanden

Opmaak van FATCA-bestanden

 • Zal de FOD Financiën aan de financiële instellingen een toepassing ter beschikking stellen om kleine aangiftes of correctieve bestanden te genereren?

  De FOD Financiën heeft een webapplicatie (FATCA EOI XML TOOL) ontwikkeld die toelaat om manueel een geldig FATCA XML-bestand (New/Corrected/Amended/Void) op te maken. Dit bestand kan nadien worden opgeladen via het portaal MyMinfin.

 • Wat wordt bedoeld met het veld 'CountrySubentity' in het FATCA XSD-schema?

  In dit veld moet een Belgische provincie worden ingevuld. Dit element is optioneel.

 • Wat is de maximale bestandsgrootte van een FATCA bestand voor verzending via MyMinfin?

  100 MB.

 • Kan een FATCA bestand die groter is dan 100 MB worden opgeladen via MyMinfin?

  Als een financiële instelling FATCA inlichtingen moet opladen waarvan de bestandsgrootte 100 MB overschrijdt, heeft ze hiertoe de mogelijkheid op basis van verschillende geldige FATCA bestanden.

  Ieder bestand heeft een eigen MessageRefID en eigen DocRefID(s). Het onderdeel ReportingFI moet worden herhaald in ieder apart bestand.

 • Is er een procedure voorzien voor het versturen van correcties van FATCA bestanden die initieel reeds werden verzonden aan de FOD Financiën?

  Het correctieproces en de verschillende types correcties staan beschreven in de  brochure (PDF, 231.57 KB) met richtlijnen aan de financiële instellingen omtrent de opmaak van corrected/void/amend bestanden.

 • In de FATCA XML User guide, is een 'DocTypeIndic' speciaal voorzien voor testaangiftes (bijvoorbeeld FATCA11: New Test Data). Moeten financiële instellingen deze gebruiken tijdens de opmaak van testbestanden?

  Deze 'DocTypeIndic' voorzien voor gebruik in testbestanden, moeten door de financiële instellingen niet worden gebruikt tijdens het testen met de FOD Financiën. FATCA testbestanden die worden opgeladen in het simulatieportaal MyMinfin FATCA kunnen uitsluitend de DocTypeIndic FATCA1, FATCA2, FATCA3 of FATCA4 bevatten.

 • In de Message Header is een element 'warning' voorzien. Zijn er voor het invullen van dit element, richtlijnen van de FOD Financiën?

  Dit vrije tekstveld is een optioneel element. De FOD Financiën heeft met betrekking tot dit element géén businessregels geïmplementeerd. FOD Financiën beveelt aan om specifieke opmerkingen mbt. het ingediende FATCA-bestand te communiceren via het enig contactpunt Spoc.FATCA@minfin.fed.be.

 • Heeft de FOD Financiën aanvullende validatieregels toegevoegd, bovenop de validatiecriteria die staan gedefinieerd in de XML User Guide?

  Ja. Deze specifieke validatiecriteria zijn beschikbaar op de pagina 'Opmaak van FATCA-XML-bestanden'.

 • Moet de uniciteit en de voorgedefinieerde structuur in alle DocRefID’s worden gerespecteerd?

  Het FATCA XSD schema bevat verplicht te vermelden DocSpecs op 4 verschillende locaties. Het element DocRefID komt voor op het niveau van de ReportingFi, Sponsor, Intermediary en AccountReport. Voor deze elementen moet de voorgedefinieerde structuur van de DocRefID <Reporting FI GIIN>.<GUID> worden gerespecteerd.

 • Kunnen nieuwe dossiers en corrigerende of annulerende dossiers in eenzelfde bericht worden vermeld?

  Een bericht mag slechts één type dossier bevatten. Binnen één bericht is men dus beperkt tot het gebruik van één bepaald DocTypeIndic. Als er FATCA 1 (New) records en bv. FATCA 2 (Correct) records moeten worden meegedeeld, dienen 2 aparte bestanden te worden opgeladen via het portaal MyMinfin.

 • Is het gebruik van het veld AddressFree toegelaten?

  Financiële instellingen moeten het adres in gestructureerd formaat invullen. Het veld AdressFree mag echter wel in combinatie met het veld AddressFix worden gebruikt.

 • In het document met de Business Rules FATCA staat de "GUID" vermeld als onderdeel voor de samenstelling van de DocRefID. Wat is de betekenis van het element "GUID" ?

    De GUID of "Global Unique Identifier" is een willekeurig getal van 16 bytes geschreven in hexadecimale vorm dat verondersteld wordt van universeel uniek te zijn.

 • In het document met de Business Rules FATCA staat dat de TIN voor de Intermediary verplicht moet worden aangevuld. Welke TIN moet hier worden ingevuld?

  De inhoud van het veld TIN voor de Intermediary mag inderdaad niet leeg worden gelaten. Indien de Intermediary over een Amerikaans Employer Identification Number (EIN) beschikt, moet dit 9-cijferige nummer in dit veld worden ingevuld. Indien de Intermediary een Global Intermediary Identification Number (GIIN) bezit, moet dit ook via het veld TIN worden meegedeeld.

  In beide gevallen moet het attribuut “issued by” de waarde ‘US vermelden. Indien de Intermediary niet over een US TIN (EIN of GIIN) beschikt, moet het veld TIN de waarde ‘AAAAAAAAA’ bevatten voor alle uitwisselingen vanaf 01/04/2018 (de waarde “000000000” die voorheen werd geaccepteerd door de IRS is niet langer van toepassing). Deze regel is ook van toepassing voor de bestanden met betrekking tot inlichtingen vóór kalenderjaar 2017 die vanaf 01/04/2018 zouden worden ingediend (bijvoorbeeld: correcties, nieuwe inlichtingen, enz.).

 • Kunnen er na 01 januari 2017 nog bestanden worden ingediend overeenkomstig het FATCA xsd schema v1.1 ?

  Neen, alle bestanden die vanaf 1 januari 2017 worden ingediend moeten beantwoorden aan het FATCA schema v2.0xsd . Ook eventuele correcties op initiële bestanden die eerder werden ingediend volgens het schema v1.1xsd moeten de structuur van het schema v2.0xsd respecteren. Ongeldige bestanden in het schema v1.1 xsd zullen worden verworpen na indiening met de vermelding van de foutboodschap “WrongVersion”.

 • Andere vragen?