Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Opmaak van FATCA-XML-bestanden

De FATCA-XML-bestanden moeten worden opgemaakt, overeenkomstig het XSD-schema gedefinieerd door de Amerikaanse belastingdienst (IRS) en beschreven in de FATCA XML User Guide en rekening houdende met de business regels vastgelegd in onderling overleg tussen de FOD Financiën en Febelfin/Assuralia.  Na het versturen van een FATCA-XML-bestand zal de FOD Financiën door middel van een aantal validatieregels nagaan of het FATCA-XML-bestand beantwoordt aan de voormelde voorwaarden.

XSD-schema en documentatie

Webtoepassing EOI XML Tool