Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Versturen van FATCA-XML-bestanden

Als Belgische financiële instelling moet u elk jaar aan de FOD Financiën de inlichtingen verschaffen die onder de wet FATCA vallen. Dat doet u door een geldig FATCA XML-bestand te versturen via MyMinfin.

Om FACTA XML-bestand te mogen versturen, moet u eerst het volgende doen:

  • Uw financiële instelling registreren bij de Sociale Zekerheid (als dat nog niet gebeurd is). Zo krijgt u toegang tot de beveiligde online diensten en kunt u vervolgens een hoofdtoegangsbeheerder aanwijzen.
  • U of uw medewerkers de rol ‘FATCA’ toewijzen via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.

Eenmaal de rol toegewezen is, verbindt u zich met MyMinfin en kiest u ‘in naam van een onderneming’.

Selecteer het ondernemingsnummer waarvoor u een het FATCA XML-bestand wilt uploaden.

Onder ‘Mijn professionele toepassingen’:

U krijgt een ontvangstbevestiging na verzending en validatie van het bestand door de FOD Financiën.

Als uw bestand niet geldig is, krijgt u een foutenrapport.

Meer info over het toewijzen van een rol via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’.

Versturen van FATCA bestanden

Toegang tot het portaal:

Test van de indiening van bestanden

Documentatie