Versturen van FATCA-XML-bestanden

Via de e-service pagina FATCA in het portaal MyMinFinPro kunnen Belgische financiële instellingen met een rapporteringsplicht onder FATCA een geldig FATCA-XML-bestand opladen en versturen.

De gebruikers- en toegangsrechten tot MyMinFinPro voor het versturen van een FATCA-XML-bestand worden geregeld via het FedIct toegangsbeheerplatform. De gebruiker die het FATCA-XML-bestand zal versturen, heeft daartoe de bevoegdheid nodig. De gebruiker moet op basis van de rol FATCA in naam van de financiële onderneming een bestand opladen en versturen. FOD Financiën zal een ontvangstbevestiging versturen na verzending en validatie van een FATCA-XML-bestand.  Indien het bestand niet geldig is, zal u een tevens een foutrapport ontvangen.

Versturen van FATCA bestanden

Test van de indiening van bestanden

Documentatie