Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaten

U kunt uw fiscale mandaten aanmaken en beheren met de toepassing ‘Mandaten’.

Elk type mandaat geeft u toegang tot een e-service om fiscale procedures in naam van een derde uit te voeren.

Ga naar de toepassing ‘Mandaten’

Actualiteiten

 • 18.03.2024 - Onderhoud e-services op 21 maart van 20 u. tot 21 u.

  Op donderdag 21 maart 2024 tussen 20 u. en uiterlijk 21 u., gebeurt er belangrijk onderhoud op de FAS waardoor u bij het aanmelden op alle onlinediensten van de overheid storingen kunt ondervinden. Ervaart u een probleem, probeer dan (na 21 u.) terug aan te melden.

  We verontschuldigen ons voor de overlast.
   
 • 09.02.2024 - Een mandaat ‘Fiscale woonplaats’ is nu beschikbaar

  Met het nieuwe mandaat Fiscale woonplaats kunnen de mandatarissen de aanvragen voor een fiscaal woonplaatsattest van hun klanten indienen via MyMinfin.

  Zodra het mandaat geactiveerd is, kan de mandataris:

  • de aanvraag voor een fiscaal woonplaatsattest indienen
  • een overzicht van de aanvraag raadplegen
  • de beslissing raadplegen (attest of weigering)

  Hoe een mandaat aanmaken?

  Mandatarissen die hun aanvragen voor een fiscaal woonplaatsattest al indienen met een ander actief mandaat (Biztax, MyMinfin of Tax-on-web) zijn niet verplicht om dit nieuwe mandaat te activeren.

 • 05.12.2023 - E-services: aanmelden met het federale token niet meer mogelijk vanaf 31 januari 2024

 • 16.07.2021 - Werk zelf incorrecte namen bij in ‘Mandaten’

  Hoe kunt u als mandaatgever uw naam of de naam van uw onderneming wijzigen?
  Meld u aan in ‘Mandaten’:

  • ‘in eigen naam’ om uw eigen naam te veranderen
  • ‘in naam van een onderneming’ om de naam van uw onderneming te veranderen
    
  De naam wordt automatisch aangepast.

  Hoe kunt u als mandataris de verkeerde naam van een cliënt wijzigen?
  Klik in het tabblad ‘Opzoeken’ op  en vul in:

  • ofwel het nationaal nummer van uw cliënt (onder ‘Burger’)
  • ofwel het ondernemingsnummer van uw cliënt (onder ‘Onderneming’)
    
  De meest recente naam wordt weergegeven.

  Door op ‘Valideren’ te klikken, wordt de oude/verkeerde naam automatisch vervangen in de databank.

 • 28.06.2021 - U verandert van accountant om uw fiscale verplichtingen na te komen? Controleer uw lopende mandaten!

  Wanneer u van accountant (of belastingadviseur) verandert, vergeet dan niet om de mandaten die door uw vorige accountant werden  beheerd te controleren en eventueel stop te zetten.

  Sommige mandaten moeten verplicht worden stopgezet om een nieuw mandaat te kunnen aanmaken. Daarentegen zullen, zonder uw tussenkomst, de andere lopende mandaten actief blijven.

  U doet een beroep op een accountant om: U hebt een lopend mandaat Wanneer u van accountant verandert die een nieuw mandaat aanmaakt:
  uw belastingaangifte in te dienen Mandaat 'Tax-on-web' het oude mandaat wordt automatisch stopgezet
  toegang te hebben tot uw documenten in MyMinfin Mandaat 'MyMinfin' het oude mandaat blijft actief
  een bezwaar in uw naam in te dienen Mandaat ‘Geschillen’ het oude mandaat blijft actief

  Meld u aan bij  de toepassing ‘Mandaten’ om de mandaten die moeten blijven lopen te controleren, zodat alleen de gewenste personen toegang hebben tot uw gegevens.

  Wilt u niet langer samenwerken met een accountant en zelf uw fiscale verplichtingen nakomen? Vergeet uw mandaten dan niet stop te zetten.

 • 24.03.2021 - Wat te doen wanneer de tweede ondertekenaar het mandaat niet kan ondertekenen?

  In uitzonderlijke gevallen kan de tweede ondertekenaar het mandaat niet ondertekenen om het te activeren en krijgt hij een foutmelding.

  U hoeft het mandaat niet stop te zetten en een nieuw mandaat te creëren.

  Om het probleem op te lossen, volstaat het om de cache van uw browser te wissen, uw browser te sluiten en een nieuw venster te openen.

  Bedankt voor uw begrip.


Archief