Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaten

U kunt uw fiscale mandaten aanmaken en beheren met de toepassing ‘Mandaten’.

Elk type mandaat geeft u toegang tot een e-service om fiscale procedures in naam van een derde uit te voeren.

Ga naar de toepassing ‘Mandaten’

Actualiteiten

 • 02.06.2022 - IT-onderhoud: onderbreking van de e-services op zondag 5 juni en maandag 6 juni (Pinksterweekend)

 • 22.02.2022 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 26 en 27 februari

  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 25 februari om 18 u tot zondag 27 februari om 12u.

  Dit is het onderhoud dat oorspronkelijk gepland was voor het weekend van 29 en 30 januari en dat vanwege externe factoren geannuleerd werd.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 25.01.2022 - E-services: onbeschikbaarheid 27 - 30 januari 2022

 • 16.07.2021 - Werk zelf incorrecte namen bij in ‘Mandaten’

  Hoe kunt u als mandaatgever uw naam of de naam van uw onderneming wijzigen?
  Meld u aan in ‘Mandaten’:

  • ‘in eigen naam’ om uw eigen naam te veranderen
  • ‘in naam van een onderneming’ om de naam van uw onderneming te veranderen

  De naam wordt automatisch aangepast.

  Hoe kunt u als mandataris de verkeerde naam van een cliënt wijzigen?
  Klik in het tabblad ‘Opzoeken’ op  en vul in:

  • ofwel het nationaal nummer van uw cliënt (onder ‘Burger’)
  • ofwel het ondernemingsnummer van uw cliënt (onder ‘Onderneming’)

  De meest recente naam wordt weergegeven.

  Door op ‘Valideren’ te klikken, wordt de oude/verkeerde naam automatisch vervangen in de databank.

 • 29.06.2021 - Een mandaat ‘e-DEPO’ is nu beschikbaar

  Met het nieuwe mandaat ‘e-DEPO’ kan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon in naam van een derde aanmelden op de applicatie e-DEPO en er zijn e-DEPO-dossiers beheren.

  Zodra het mandaat is geactiveerd, kan de gemandateerde persoon of onderneming dus:

  Meer informatie over het aanmaken van een mandaat

  • een deposito of een consignatie storten bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK)
  • een huurwaarborg en andere categorieën van consignaties online beheren via MyMinfin
 • 28.06.2021 - U verandert van accountant om uw fiscale verplichtingen na te komen? Controleer uw lopende mandaten!

  Wanneer u van accountant (of belastingadviseur) verandert, vergeet dan niet om de mandaten die door uw vorige accountant werden  beheerd te controleren en eventueel stop te zetten.

  Sommige mandaten moeten verplicht worden stopgezet om een nieuw mandaat te kunnen aanmaken. Daarentegen zullen, zonder uw tussenkomst, de andere lopende mandaten actief blijven.

  U doet een beroep op een accountant om: U hebt een lopend mandaat Wanneer u van accountant verandert die een nieuw mandaat aanmaakt:
  uw belastingaangifte in te dienen Mandaat 'Tax-on-web' het oude mandaat wordt automatisch stopgezet
  toegang te hebben tot uw documenten in MyMinfin Mandaat 'MyMinfin' het oude mandaat blijft actief
  een bezwaar in uw naam in te dienen Mandaat ‘Geschillen’ het oude mandaat blijft actief

  Meld u aan bij  de toepassing ‘Mandaten’ om de mandaten die moeten blijven lopen te controleren, zodat alleen de gewenste personen toegang hebben tot uw gegevens.

  Wilt u niet langer samenwerken met een accountant en zelf uw fiscale verplichtingen nakomen? Vergeet uw mandaten dan niet stop te zetten.

 • 24.03.2021 - Wat te doen wanneer de tweede ondertekenaar het mandaat niet kan ondertekenen?

  In uitzonderlijke gevallen kan de tweede ondertekenaar het mandaat niet ondertekenen om het te activeren en krijgt hij een foutmelding.

  U hoeft het mandaat niet stop te zetten en een nieuw mandaat te creëren.

  Om het probleem op te lossen, volstaat het om de cache van uw browser te wissen, uw browser te sluiten en een nieuw venster te openen.

  Bedankt voor uw begrip.

 • 23.03.2021 - Datum van de activatie toegevoegd aan de historiek van een mandaat

  Wanneer u een opzoeking doet in de toepassing Mandaten, zal ook de datum van de activatie verschijnen om het overzicht van de historiek van de mandaten te vervolledigen. U ziet voortaan:

  • de datum van de creatie: datum van de eerste ondertekening van het mandaat.
  • de datum van de activatie: datum van de tweede ondertekening van het mandaat. Het is vanaf die datum dat het mandaat effectief is.
  • de datum van de stopzetting: datum waarop een van de partijen het mandaat heeft beëindigd of einddatum die door beide partijen bij de creatie is gespecificeerd.
    
 • 27.11.2020 - Centrale stopzetting van mandaten met de status ‘Wacht op ondertekening door de tegenpartij’

  Om de werking van de toepassing ‘Mandaten’ te verbeteren, werden op donderdag 26 november 2020 alle mandaten stopgezet die aangemaakt waren vóór 1 januari 2020 en die de status ‘Wacht op ondertekening door de tegenpartij’ hadden. Er is niets veranderd aan de status van de ‘actieve’ mandaten en aan de toegangsrechten tot bepaalde toepassingen op basis van een actief mandaat.
   
 • 29.10.2020 - Moet u meerdere mandaten tegelijk aanmaken?

  U kunt al uw mandaataanvragen tegelijk in één bestand laden.

  Meer informatie over het laden van mandaten in bulk.


Archief

Ondernemingen (rechtspersonen)

Bent u (medewerker van) een onderneming ?
Kijk dan zeker eerst even op onze speciale infopagina voor Ondernemingen.

Indien u hulp nodig heeft, klik op "Help online"