Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Archief - Mandaten

2024

 • 30.01.2024 - IT-onderhoud tijdens het weekend van 3 en 4 februari 2024

  Het volgende IT-onderhoud vindt plaats tijdens het weekend van 3 en 4 februari 2024. Er zal geen totale onderbreking van onze e-services zijn, maar storingen zijn tijdens deze periode mogelijk.
  Bedankt voor uw begrip.

2023

 • 07.09.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 9 en 10 september 2023

  Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats in het weekend van 9 en 10 september 2023. Er zal geen totale onderbreking van onze e-services zijn, maar storingen zijn tijdens deze periode mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 06.03.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 11 en 12 maart 2023

  Meer informatie

 • 27.01.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 3, 4 en 5 februari 2023

  Tijdens het eerste IT-onderhoud van het jaar zullen onze applicaties onbeschikbaar zijn:
  - Op vrijdag 3 februari van 18 u tot 20 u en op zaterdag 4 februari van 10 u tot 15 u.
  - Ook op andere momenten tijdens dit onderhoud zijn storingen mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.

2022

2021

 • 31.08.2021 - IT-onderhoud: storingen gepland voor het weekend van 4 en 5 september

 • 29.04.2021 - Door een IT-onderhoud zal de toegang tot de e-services van de FOD Financiën verstoord zijn op zondag 2 mei tussen 15 en 17 u

 • 23.03.2021 - Datum van de activatie toegevoegd aan de historiek van een mandaat

  Wanneer u een opzoeking doet in de toepassing Mandaten, zal ook de datum van de activatie verschijnen om het overzicht van de historiek van de mandaten te vervolledigen. U ziet voortaan:
  • de datum van de creatie: datum van de eerste ondertekening van het mandaat.
  • de datum van de activatie: datum van de tweede ondertekening van het mandaat. Het is vanaf die datum dat het mandaat effectief is.
  • de datum van de stopzetting: datum waarop een van de partijen het mandaat heeft beëindigd of einddatum die door beide partijen bij de creatie is gespecificeerd.
    
 • 13.01.2021 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 16 en 17 januari

  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 15 januari om 18 u tot zondag 17 januari om 16 u.
  Bedankt voor uw begrip.

2020

 • 14.12.2020 - Aanmaak van mandaten die onze tussenkomst vereisen: stuur uw aanvragen op vóór 22 december 2020!

  Omdat onze diensten gesloten zijn tussen 24 december (15.30 u.) en tot en met 4 januari, zullen we in 2020 alleen nog de aanvragen behandelen die ten laatste op 21 december 2020 bij ons toekomen.

  Latere aanvragen zullen we pas behandelen vanaf 5 januari 2021.

 • 27.11.2020 - Centrale stopzetting van mandaten met de status ‘Wacht op ondertekening door de tegenpartij’

  Om de werking van de toepassing ‘Mandaten’ te verbeteren, werden op donderdag 26 november 2020 alle mandaten stopgezet die aangemaakt waren vóór 1 januari 2020 en die de status ‘Wacht op ondertekening door de tegenpartij’ hadden. Er is niets veranderd aan de status van de ‘actieve’ mandaten en aan de toegangsrechten tot bepaalde toepassingen op basis van een actief mandaat.
   
 • 24.11.2020 - Naam- en/of adreswijzigingen niet zichtbaar in de toepassing ‘Mandaten’

  Hebt u alle nodige stappen doorlopen om uw naam en/of adres te wijzigen, maar is het niet zichtbaar in ‘Mandaten’?

  Dit heeft geen invloed op de aanmaak en het beheer van uw mandaten, omdat daarvoor alleen ondernemingsnummers en rijksregisternummers worden gebruikt.

  Namen en adressen worden alleen ter informatie getoond en bepalen op geen enkele wijze de status van een mandaat.

  Het oplossen van deze anomalie zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen.

  Bedankt voor uw begrip.

 • 29.10.2020 - Moet u meerdere mandaten tegelijk aanmaken?

  U kunt al uw mandaataanvragen tegelijk in één bestand laden.

  Meer informatie over het laden van mandaten in bulk.

 • 08-09-2020 - E-services niet beschikbaar tijdens het weekend van 12 en 13 september
  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services niet beschikbaar zijn vanaf zaterdag 12 september om 4 u tot zondag 13 september om 18 u.
  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 22-04-2020 - IT-onderhoud: Mandaten niet beschikbaar vanaf vrijdag 24 april om 12 uur tot zondag 26 april om 22 uur
   
 • 08-04-2020 - Door een IT-onderhoud zullen alle e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 10 april om 22.00 u. tot maandag 13 april om 22.00 u. (paasweekend).
  Wij danken u voor uw begrip.
   
 • 24-03-2020 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar vanaf vrijdag 27 maart om 12.00 uur tot maandag 30 maart om 8.00 uur - Update: onderhoud geannuleerd
  Door een IT-onderhoud zullen alle e-services van de FOD Financiën niet beschikbaar zijn vanaf vrijdag 27 maart om 12.00 uur tot maandag 30 maart om 8.00 uur.
  Wij danken u voor uw begrip.

2019

 • 18-12-2019 - Onze diensten zijn gesloten van 25/12/2019 tot en met 1/1/2020
  Aanvragen voor tussenkomst bij het aanmaken van UBO-mandaten zullen maar verwerkt worden indien deze worden verstuurd uiterlijk vrijdag 20/12/2019 voor 16u00. Aanvragen die later toekomen, zullen niet meer behandeld worden voor het einde van het jaar 2019.

  We willen er graag op wijzen dat de aanvragen voor tussenkomst enkel gerechtvaardigd zijn wanneer u niet over een Belgische elektronische identiteitskaart beschikt of wanneer de wettelijk vertegenwoordiger een rechtspersoon is. In alle andere gevallen kan u zelf het mandaat aanmaken

2018

2017

 • 01-12-2017 - IT-onderhoud: e-services niet beschikbaar op zaterdag 9 december
  Door het laatste IT-onderhoud van het jaar zullen alle e-services niet beschikbaar zijn op zaterdag 9 december tussen 7u en 18u.
  Bedankt voor uw begrip.
 • 25-09-2017 – Gebruik de juiste link om toegang te krijgen tot de applicatie Mandaten!
  Zorg ervoor dat u de juiste link gebruikt om de applicatie Mandaten te openen: via het rechter menu, of zorg ervoor dat uw favorieten up-to-date zijn: http://eservices.minfin.fgov.be/mandates-csam/finances/

 • 07-08-2017 - Doet u een beroep op een boekhouder of fiscalist om uw belastingaangifte in te dienen? Activeer uw mandaat vóór 31 augustus 2017.
  Een boekhouder of fiscalist kan uw belastingaangifte nog tot en met 26 oktober 2017 tijdig indienen. Dit gebeurt via een mandaat.

  Hebt u uw mandaat nog niet geactiveerd? Doe dit dan bij de mandataris (expert-boekhouder, fiscalist … ) van uw keuze bij voorkeur vóór 31 augustus 2017. Zo vermijdt u een herinneringsbrief voor niet-indiening van uw aangifte in september.

  Meer informatie

 • 21-02-2017 - Gebruik vanaf nu het mandaat 'geschillen' voor een bezwaarschrift van uw cliënt

  Het mandaat 'geschillen' laat vanaf nu toe om een administratief beroep in te dienen in naam van uw cliënt voor de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de onroerende voorheffing en de btw.

  Het nieuwe mandaat biedt ook de mogelijkheid het geheel van de gegevens en de documenten over administratieve geschillen, die zich in elektronische dossiers bevinden, te consulteren.

  Meer info