Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale handelingen delegeren of in de plaats van een naaste handelen

Wilt u aan een naaste vragen om fiscale handelingen in uw plaats uit te voeren? Of vraagt een naaste aan u om fiscale handelingen in zijn/haar plaats uit te voeren?

U kunt dit doen door allebei een elektronisch mandaat Belastingaangifte Burger te tekenen via de toepassing Mandaten.

Dit mandaat verbindt twee partijen, die ‘mandaatgever’ en ‘mandataris’ genoemd worden.

Hiermee kan een particulier (de ‘mandaatgever’) een volmacht geven aan een andere particulier (de ‘mandataris’) om online toegang te krijgen tot het fiscaal dossier op MyMinfin en tot meerdere functionaliteiten en documenten om in zijn/haar plaats handelingen uit te voeren met de FOD Financiën.

Het mandaat geeft de mandataris toegangsrechten om in naam van de mandaatgever te handelen. De mandaatgever blijft altijd de eindverantwoordelijke voor zijn/haar fiscale handelingen, ongeacht of ze door een naaste zijn uitgevoerd. 

Het maakt niet uit wie het mandaat eerst aanmaakt. U moet wel allebei verbinding maken met de toepassing Mandaten en elk op uw beurt het mandaat goedkeuren om het te activeren.

U wilt uw mandaat stopzetten? Een van de twee partijen die door een mandaat is gebonden, kan dit op elk moment stopzetten. U hebt geen toestemming van de andere partij nodig om uw mandaat stop te zetten.
 

Stappen om een particulier toe te laten te handelen in naam van een naaste

1. Een mandaat Belastingaangifte Burger aanmaken en tekenen

1e stap: de aanmaak van een mandaat door één van de twee partijen (mandaatgever of mandataris)

 • Maak verbinding met de toepassing Mandaten.
 • Meld u aan:
 • U belandt direct op de pagina ‘Onthaal’.
 • Klik op het tabblad ‘Aanmaken’ en vul de velden in om een mandaat aan te maken. Kies voor het type mandaat Belastingaangifte Burger.

2e stap: goedkeuring van het mandaat door de tweede partij

 • Maak verbinding met de toepassing Mandaten.
 • Meld u aan:
 • U belandt direct op de pagina ‘Onthaal’.
 • Klik op de link ‘Mandaten die ik moet ondertekenen’ en vul de velden in die nodig zijn om het mandaat Belastingaangifte Burger te activeren.

Het mandaat Belastingaangifte Burger is nu actief. De ‘mandataris’ heeft vanaf nu toegang tot het MyMinfin-dossier van de naaste en kan in zijn/haar plaats handelen, zoals hij/zij dat doet in het eigen fiscaal dossier.

2. Toegang krijgen tot het MyMinfin-dossier van uw naaste

Zodra jullie allebei het mandaat Belastingaangifte Burger ondertekend hebben:

Klik op de naam van uw naaste om toegang te krijgen tot zijn/haar MyMinfin-dossier.

U bent nu verbonden in zijn/haar naam. Rechtsboven in het scherm:

 • het icoon icoon mandatarisgeeft aan dat u niet in uw persoonlijke dossier bent, en
 • het nationaal nummer van de naaste staat onder uw eigen naam.

U kunt nu de nodige documenten raadplegen en in zijn/haar plaats alle fiscale handelingen uitvoeren die het mandaat Belastingaangifte Burger toelaat.

Specifieke gevallen

 • Aan welke naaste kan ik mijn fiscale handelingen delegeren?

  Met het mandaat Belastingaangifte Burger kunt u bepaalde handelingen delegeren aan een persoon naar keuze: een familielid, buur, vriend ...

  De enige voorwaarde is dat het mandaat elektronisch moet worden ondertekend tussen twee natuurlijke personen.

 • Kan ik mijn fiscale handelingen aan meerdere personen delegeren?

  Ja. U kunt mandaten Belastingaangifte Burger ondertekenen met meerdere personen. Zij kunnen allemaal in uw naam handelen.

  Wat betreft de indiening van uw aangifte: slechts één persoon kan uw belastingaangifte indienen.

 • Kan ik handelen in naam van een overleden persoon?

  Neen. U kunt geen mandaat aanmaken voor een overleden persoon.

  Hebt u een actief mandaat voor een persoon die net overleden is? Het mandaat Belastingaangifte Burger stopt automatisch na het overlijden.

  U hebt echter geen mandaat nodig om de aangifte van een overleden persoon in te dienen via MyMinfin > De aangifte van een overleden persoon invullen (Tax-on-web).

  Meer informatie over de belastingaangifte bij overlijden

 • Kan ik handelen in naam van meerdere personen?

  Ja. U kunt een mandaat Belastingaangifte Burger ondertekenen met meerdere personen in uw omgeving om hun mogelijke fiscale handelingen uit te voeren.

 • Kan ik al mijn fiscale handelingen delegeren aan een naaste?

  U kunt alleen de fiscale handelingen delegeren waartoe het mandaat Belastingaangifte Burger toegang geeft.

 • Kan ik handelen in naam van een minderjarige?

  Ja. U kunt handelen voor een minderjarige op voorwaarde dat die een elektronische identiteitskaart (en pincode) heeft om het elektronische mandaat te kunnen goedkeuren.

 • Ik ben familiale bewindvoerder. Kan ik online handelingen uitvoeren in naam van een beschermde persoon?

  Als familiale bewindvoerder kunt u online de fiscale handelingen van een beschermde persoon beheren.

  Als de beschermde persoon niet in staat is om het mandaat te ondertekenen met zijn/haar eID, moet u eerst het mandaat Belastingaangifte Burger aanmaken en die laten valideren door onze medewerkers.

  Hoe maak ik een mandaat aan als familiale bewindvoerder?

  Stap 1: het mandaat aanmaken

  • Meld u aan op de toepassing Mandaten.
  • Kies in het tabblad ‘Aanmaken’ het type volmacht Belastingaangifte Burger.
  • Voer in:
   • uw gegevens als partij ‘mandataris’
   • de gegevens van de beschermde persoon als partij ‘mandaatgever’

  Meer informatie over de stapsgewijze procedure voor het aanmaken van uw mandaat.

  Stap 2: het mandaat laten valideren door de FOD Financiën

  Om het mandaat te laten valideren door onze medewerkers, moet u de aanvraag via MyMinfin doen.

  1. Meld u aan op MyMinfin.

  2. Klik op:

  • Mijn interacties’
  • ‘Een document indienen of antwoorden op een brief’
   Zelfs als het niet gaat om een antwoord op een brief als zodanig, kunt u op die manier toch altijd contact opnemen met uw bevoegd kantoor door de verplichte velden in te vullen.

  3. Upload één enkel pdf-bestand met daarin:

  • een brief met:
   • uw aanvraag om het mandaat te ondertekenen in naam van een beschermde persoon,
   • uw nationaal nummer,
   • het nationaal nummer van de beschermde persoon.
  • de nodige bijlagen, zoals het vonnis dat u erkent als familiale bewindvoerder.

  4. In het veld ‘Dienstcode’: vul verplicht de postbus (3 cijfers) van uw bevoegde kantoor.

  U vindt de contactgegevens van uw centrum Particulieren in onze kantoorgids (Particulier > Aangifte > Aangifte personenbelasting > Uw gemeente > Categorie = Particulier).

  5.  Vul in het veld ‘FOD Financiën kenmerk van het document’ de volgende referentie in: ‘OO/Mandaten/[uw nationaal nummer]’.

  6. Klik op ‘Indienen’.

  Stap 3: toegang krijgen tot het MyMinfin-dossier van de beschermde persoon

  Zodra onze medewerkers het mandaat hebben gevalideerd (doorlooptijd van ongeveer een week), hebt u toegang tot het MyMinfin-dossier van de beschermde persoon.

 • Ik heb een zorgvolmacht. Kan ik online handelingen uitvoeren in naam van de persoon die mij heeft aangesteld?

  U moet een mandaat Belastingaangifte Burger aanmaken om toegang te krijgen tot de online fiscale handelingen in naam van de persoon die u als gemachtigde heeft aangewezen.

  Net zoals voor een zorgvolmacht, moet de persoon het mandaat Belastingaangifte Burger valideren wanneer hij/zij nog wilsbekwaam is. Wij raden u daarom aan om het mandaat Belastingaangifte Burger aan te maken wanneer u de zorgvolmacht opstelt.

  Wij zullen geen mandaat valideren in plaats van een persoon met een zorgvolmacht. Alleen een familiale bewindvoerder kan onze medewerkers vragen om een mandaat Belastingaangifte Burger te valideren in plaats van een beschermde persoon.