Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een mandaat aanmaken

Beide partijen ‘mandaatgever’ of ‘mandaatnemer’ kunnen een mandaat aanmaken.

Zodra het mandaat is aangemaakt, moet de andere partij het op haar beurt valideren (= ondertekenen) om het mandaat te activeren.

Hoe een mandaat aanmaken?

 • Een eerste mandaat aanmaken

  Nadat u bent ingelogd op ‘Mandaten’, gaat u naar het tabblad ‘Aanmaken’. 

  1. De parameters van het mandaat bepalen

  Vul de volgende velden in:

  • Gewenste startdatum van het mandaat: datum in het formaat DD/MM/JJJJ. De inlogdatum is standaard ingevuld. U kunt deze datum wijzigen en een latere datum instellen.
  • Einddatum mandaat: niet verplicht veld met een datum in het formaat DD/MM/JJJJ.
  • Referentie van het mandaat: in geval van meerdere mandaten, kunt u uw opzoeking vergemakkelijken door uw mandaat een naam te geven in dit niet verplichte veld.
  • Talen: u kunt kiezen tussen Frans, Nederlands, Duits en Engels.

  Een mandaat aanmaken: invulvelden voor de parameters van het mandaat

  2. Een mandaat kiezen

  De verschillende mandaattypes die u kunt selecteren, worden weergegeven naargelang uw manier van aanmelden in de toepassing:

  • als burger 
  • als onderneming 

  Voorbeeld: mogelijke mandaten voor een burger die is ingelogd in eigen naam

  Een mandaat aanmaken: aanvinkvakjes voor de verschillende mandaattypes

  Afhankelijk van het geselecteerde mandaattype toont de toepassing de combinaties van deelnemers die gemachtigd zijn om dit mandaat te geven of te aanvaarden.

  Voorbeeld: mogelijke combinaties bij het aanmaken van een mandaat e-depo

  Als mandaatgever:

  • een onderneming kan het mandaat aanmaken met een natuurlijk persoon of een onderneming.
  • een natuurlijk persoon kan het mandaat aanmaken met een ander natuurlijk persoon of een onderneming.

   Een mandaat aanmaken: aanduiding van mogelijke combinaties tussen mandaatgever en mandaatnemer (individuën en of ondernemingen)
    

  3. De beide partijen van het mandaat identificeren

  Onder ‘Rolkeuze’ ziet u:

  • uw persoonlijke gegevens als u in eigen naam bent ingelogd.
   Een mandaat aanmaken - weergave van adres en nationaal nummer en het aanvinkvakje: mandaatgever of mandaatnemer
  • de gegevens van uw onderneming als u bent ingelogd in naam van of als onderneming.
   Een mandaat aanmaken - weergave van het adres en ondernemingsnummer en de aanvinkvakjes: mandaatgever of mandaatnemer

  Vink het vakje aan dat overeenkomt met de partij van het mandaat die u vertegenwoordigt: ‘mandaatgever’ of ‘mandaatnemer’.

  Klik op ‘Volgende’.

  Klik onder ‘Mandaatgever’ of ‘Mandaatnemer’ op ‘Opzoeken’ om de andere partij te identificeren.

  Een mandaat aanmaken: de andere partij opzoeken

  Er verschijnt een venster waarin u de nodige velden moet invullen.

  • De andere partij is een natuurlijk persoon: alle velden zijn verplicht.
   Een mandaat aanmaken - de andere partij opzoeken: nationaal nummer, adres, nummer en postcode. Knop opzoeken
   Voor het veld ‘Nummer’: vermeld alleen het straatnummer (nooit de postbus).
    
  • De andere partij is een onderneming: vul het KBO-ondernemingsnummer of de naam van de onderneming in.
   Een mandaat aanmaken - de andere partij opzoeken: ondernemingsnummer, naam. Knop opzoeken

  Klik op ‘Opzoeken’ nadat u de velden vervolledigd hebt.  Als de gegevens correct zijn, verschijnt de naam die overeenkomt met het nationaal nummer of ondernemingsnummer en het volledige adres.

  Klik op ‘Valideren’.

  Een mandaat aanmaken: de andere partij valideren

  De gegevens van de andere partij verschijnen in het hoofdscherm.

  Klik op ‘Volgende’ onderaan het scherm.
   

  4. De aanmaak van het mandaat bevestigen

  Als het mandaat geen fouten bevat of niet in conflict is met een bestaand mandaat, verschijnt een overzicht van de ingevoerde gegevens met het gekozen mandaattype, de deelnemers en de startdatum van het mandaat (en in voorkomend geval de einddatum).

  Vink het vakje ‘Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ onder ‘Bevestiging’ aan.

  Een mandaat aanmaken – bevestigingsscherm: aanvinkvakje ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord

  Als u dat wenst, kunt u ‘De andere partij op de hoogte brengen’ van de aanmaak van het mandaat. In dat geval vult u uw e-mailadres en dat van de andere partij in.

  Klik op ‘Bevestigen’.

  Een mandaat aanmaken – de andere partij informeren: vervolledigen met eigen e-mail en die van de andere partij en taal van het bericht aanvinken

  Er verschijnt een pop-up ter bevestiging bovenaan het scherm.

  pop-up van de bevestiging van de aanmaak van een mandaat

  U kunt uw mandaat terugvinden in de status ‘Wacht op ondertekening door de tegenpartij’ via het tabblad ‘Home’ of ‘Opzoeking’.

  De tweede partij moet nu het mandaat activeren door in te loggen en het op haar beurt te valideren.

 • Aanmaken vanaf een bestaand mandaat tussen twee dezelfde partijen

  Als er al een mandaat bestaat (ongeacht de status ervan), kunt u via een vereenvoudigde procedure een nieuw mandaat tussen twee dezelfde partijen aanmaken.

  Zoek het mandaat via het tabblad ‘Opzoeken’ door een of meerdere zoekcriteria in te voeren.

  Klik op ‘Opzoeken’.

  Een mandaat opzoeken – mogelijke criteria: rol, mandaattype, mandaatstatus, tussenpersoon, gewijzigd door, nationale nummers of ondernemingsnummers van de personen of ondernemingen gescheiden door komma’s of spaties, naam, referentie van het mandaat, gewijzigd sinds. Knoppen: opzoeken en resultaten van deze opzoeking downloaden

  Het resultaat van uw opzoeking verschijnt onderaan het scherm.

  Resultaat van de opzoeking – informatie per mandaat: identificatienummer, mandaattype, mandaatgever, mandaatnummer, datum creatie, datum activatie, datum stopzetting, gewijzigd door, tussenpersoon, mandaatstatus. Knop bekijken per mandaat

  Klik op 'Bekijken' om de details van het mandaat weer te geven.

  Een mandaat uitbreiden – details van het mandaat: mandaattype, recentste wijziging, gegevens van de mandaatgever en de mandaatnemer, voortgang van het mandaat en geschiedenis van eerdere gebeurtenissen (aanmaak, in afwachting van ondertekening, opstarten, enz.) Knoppen ondertekenen, stopzetten, uitbreiden

  Klik vervolgens op 'Uitbreiden' om de gegevens naar een nieuw mandaat te exporteren.

  Bepaal de parameters van het mandaat en kies het mandaattype. De verdere procedure is dezelfde als die voor de aanmaak van een eerste mandaat. 

 • Aanmaken vanaf een stopgezet mandaat tussen twee partijen

  Als u eenzelfde mandaattype wilt aanmaken tussen twee partijen waarvan het mandaat werd stopgezet, kunt u vertrekken vanuit dit mandaat om te vermijden dat u de bestaande gegevens opnieuw moet invoeren.

  Zoek het mandaat via het tabblad ‘Opzoeken’ door een of meerdere zoekcriteria in te voeren.

  Een mandaat opzoeken – mogelijke criteria: rol, mandaattype, mandaatstatus, tussenpersoon, gewijzigd door, nationale nummers of ondernemingsnummers van de personen of ondernemingen gescheiden door komma’s of spaties, naam, referentie van het mandaat, gewijzigd sinds. Knoppen: opzoeken en resultaten van deze opzoeking downloaden

  Klik op ‘Opzoeken’.

  Het resultaat van uw opzoeking verschijnt onderaan het scherm.

  Resultaat van de opzoeking – informatie per mandaat: identificatienummer, mandaattype, mandaatgever, mandaatnummer, datum creatie, datum activatie, datum stopzetting, gewijzigd door, tussenpersoon, mandaatstatus. Knop bekijken per mandaat

  Klik op 'Bekijken' om de details van het mandaat weer te geven.

  Een mandaat dupliceren – details van het mandaat: mandaattype, recentste wijziging, gegevens van de mandaatgever en mandaatnemer, status van de voortuitgang van het mandaat en geschiedenis van eerdere gebeurtenissen (aanmaak, in afwachting van ondertekening, opstarten, enz.) Knoppen dupliceren, uitbreiden

  Klik vervolgens op ‘Dupliceren’.

  De parameters en het mandaattype worden dan vooraf ingevuld met de gegevens van het stopgezet mandaat en de dag van duplicatie als startdatum. U kunt alleen de start- en einddatum van het mandaat wijzigen.

  Een mandaat dupliceren – samenvatting van informatie uit het mandaat: gegevens van deelnemers en parameters van het mandaat

  De verdere procedure is dezelfde als die voor de aanmaak van een eerste mandaat. 

 • Aanmaken van mandaten in bulk

  U kunt meerdere mandaten tegelijk aanmaken door één enkel bestand op te laden in de toepassing ‘Mandaten’.

  Klik op het tabblad ‘Gegroepeerde acties’ en vervolgens op ‘Gegroepeerd aanmaken’.

  Menu van gegroepeerde acties: stopzetten, ondertekenen, gegroepeerd aanmaken, overdragen, lijst bewerkingen

  Vink de volgende gegevens aan:

  Laad vervolgens het bestand met alle informatie die u nodig hebt om uw mandaten aan te maken in .txt- of .csv-formaat op.

  Hoe maakt u een bestand met meerdere mandaten aan?

  Klik op ‘Volgende’.

  Mandaten aanmaken in bulk – te bepalen parameters: kies het mandaattype en de rol mandaatgever of mandaatnemer, het bestand uploaden

  Alle mandaten worden tegelijkertijd aangemaakt en hebben de status ‘Wacht op ondertekening door de tegenpartij’. De andere betrokken partij moet het (de) mandaat (mandaten) activeren door ze te valideren:

  • hetzij individueel
  • hetzij via ‘Gegroepeerde acties’