Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inloggen als onderneming om op te treden als mandataris

Als mandataris kunt u de mandaten beheren die een derde aan uw onderneming verleent om de fiscale formaliteiten te verrichten in zijn naam.

Inloggen als onderneming om op te treden als mandataris

 • 1. Verleen eerst toegang tot ‘Mandaten’

  Enkel de wettelijk vertegenwoordiger kan rechtstreeks (zonder mandaat of rol):

  • toegang hebben tot ‘Mandaten’ in naam van zijn onderneming en
  • de mandaten beheren van zijn onderneming.

  Om toegang te verlenen tot ‘Mandaten’ aan andere medewerkers van de onderneming, moet u eerst de volgende stappen doorlopen:

  1. Registratie van uw onderneming in het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB).
  2. Aanstellen van een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) = facultatieve stap.
   De wettelijk vertegenwoordiger heeft die functie automatisch, maar hij kan een personeelslid aanstellen tot HTB.
   De HTB is de hoofdverantwoordelijke voor het toegangsbeheer van uw onderneming en zal, zo nodig, andere medewerkers kunnen aanduiden om de toegangsrechten voor eGov-toepassingen samen te beheren:
   • toegangsbeheerders (TB) per domein, zoals ‘Financiën’ (= groep van e-services van de FOD Financiën en van andere openbare belastingdiensten).
   • een ‘co-hoofdtoegangsbeheerder’ om de toegangsrechten voor eGov-toepassingen te beheren in alle domeinen
  3. Eventuele aanstelling van toegangsbeheerders (TB). Ze zullen de gebruikers kunnen beheren door hen per domein rollen toe te kennen via een uitnodigingstool in Mijn eGov-rollenbeheer.
  4. Toekenning van rollen: de rol laat een gebruiker toe (al dan niet medewerker van de onderneming) om zich in naam van de onderneming aan te melden bij een e-service van de FOD Financiën (of van een andere overheidsdienst).
   De wettelijk vertegenwoordiger, de (co-)HTB en de TB van het betrokken domein (hier ‘Financiën’) zijn verantwoordelijk voor het beheer van de rollen die aan de medewerkers zijn toegekend:
   • Ze creëren nieuwe toekenningen voor nieuwe medewerkers of bij een interne wijziging van functie.
   • Ze schrappen de rollen van medewerkers die niet langer deel uitmaken van de onderneming of die intern van functie veranderen.

  Zie ook:  schematisch overzicht van de te volgen stappen (PDF, 169.49 KB)

  Om als onderneming die mandataris is toegang te krijgen tot de toepassing ‘Mandaten’ moet u dus:

  • ofwel zijn wettelijk vertegenwoordiger zijn
  • ofwel de rol ‘FODFin Mandaatnemer’ hebben om de mandaten van de onderneming die mandataris is te beheren.

  Om toegang te verlenen tot andere e-services van de FOD Financiën, moeten er andere rollen worden toegekend.

  Meer informatie over de toekenning van de rollen voor de verschillende e-services van de FOD Financiën

 • 2. Meld u aan bij ‘Mandaten’

  Klik op de pagina ‘Beheer van de mandaten’ van CSAM op ‘Beheer mijn fiscale mandaten’ om toegang te krijgen tot uw mandaten die gekoppeld zijn aan de e-services van de FOD Financiën.

   beheer van mandaten : toegang tot mijn mandaten

  1. ‘Digitale sleutel’: kies uw identificatietool

  De digitale sleutels zijn gekoppeld aan uw persoonlijke identiteit. Het is niet mogelijk om een digitale sleutel aan te maken voor een onderneming of wettelijk vertegenwoordiger (als het gaat om een rechtspersoon).

  Alleen de natuurlijke personen kunnen zich dus aanmelden om te handelen in naam van een onderneming.

  keuze van de digitale sleutel: met eID, istme, beveiligingscode ofwel via e-mail, sms of mobiele app, met token of met Europose erken inlogmiddel

  Ondervindt u problemen om u aan te melden met één van de digitale sleutels?

  2. ‘Hoe aanmelden’: kies ‘in naam van een onderneming’

  aanmelden: vakje aan te kruisen in naam van een onderneming

  3. U bent ingelogd op 'Mandaten'