Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een mandaat stopzetten

Een van de twee partijen (‘mandaatgever’ of ‘mandataris’) die door een mandaat is gebonden, kan dit op elk moment stopzetten.

U hebt geen toestemming van de andere partij nodig om een mandaat stop te zetten.

Hoe een mandaat stopzetten?

 • Stopzetting van een mandaat door een van de partijen

  Log in in de toepassing ‘Mandaten’.

  Klik op ‘U hebt X actieve mandaten’ op de onthaalpagina.

  Onthaalpagina met kaders: persoonlijke gegevens, aantal actieve mandaten, mandaten die ik moet ondertekenen, mandaten in afwachting van ondertekening door de andere partij, mandaten die wachten op overdracht

  Vul zo nodig de zoekcriteria in om het mandaat dat u wilt stopzetten te vinden.

  zoekscherm voor mandaten - mogelijke criteria: rol, mandaattype, mandaatstatus, tussenpersoon, gewijzigd door, nationale nummers of ondernemingsnummers van de personen of ondernemingen gescheiden door komma’s of spaties, naam, referentie van het mandaat, gewijzigd sinds. Knoppen: opzoeken en resultaten van deze opzoeking downloaden

  Klik op ‘Opzoeken’ om mandaten die u wilt stopzetten weer te geven.

  Resultaat van de opzoeking – informatie per mandaat: identificatienummer, mandaattype, mandaatgever, mandaatnummer, datum creatie, datum activatie, datum stopzetting, gewijzigd door, tussenpersoon, mandaatstatus. Knop bekijken per mandaat

  Klik op ‘Stopzetten’ onderaan het scherm.

   Een mandaat stopzetten – details van het mandaat: mandaattype, recentste wijziging, gegevens van de mandaatgever en de mandaatnemer, voortgang van het mandaat en geschiedenis van eerdere gebeurtenissen (aanmaak, in afwachting van ondertekening, opstarten, enz.) Knoppen Stopzetten, uitbreiden, pdf

  Vink onderaan het overzicht van de mandaatgegevens het vakje ‘Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ aan.

  Het veld ‘Reden stopzetting’ is niet verplicht.

  bevestigingsscherm bij stopzetting van een mandaat: type stop te zetten mandaat, deelnemers, periode, bevestiging met aan te vinken vakje, reden stopzetting en knop stopzetten

  Klik op ‘Stopzetten’.

  De bevestiging van de stopzetting van het mandaat verschijnt bovenaan het zoekscherm.

  pop-up van de bevestiging van de stopzetting van een mandaat

  De stopzetting gaat onmiddellijk in, zonder opzegtermijn.

  U kunt het mandaat met de status ‘stopgezet’ terugvinden via het tabblad ‘Zoeken’. De datum van stopzetting komt overeen met de dag waarop u het mandaat stopzette.

  resultaat van de opzoeking van mandaten in afwachting van ondertekening: identificatienummer, mandaattype, mandaatgever, mandaatnemer, datum creatie, datum activatie, datum stopzetting, gewijzigd door, tussenpersoon, status Wacht op ondertekening. Knop Bekijken per mandaat

 • Automatische stopzetting van een mandaat

  Als u een einddatum opgeeft wanneer u een mandaat aanmaakt, zal dit mandaat van bepaalde duur automatisch eindigen op het einde van de opgegeven periode.

  De stopzetting gaat onmiddellijk in, zonder opzegtermijn.

  Zodra de einddatum is verstreken, heeft het mandaat de status 'Stopgezet'.