Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een mandaat ondertekenen/activeren

Zodra het mandaat is aangemaakt door de ‘mandaatgever’ of ‘mandaatnemer’, moet de andere partij het op haar beurt valideren (= ondertekenen) om het mandaat te activeren.

Hoe een mandaat activeren/ondertekenen?

 • Een mandaat per keer activeren

  Zodra het mandaat is aangemaakt door een van beide partijen, moet de andere partij het activeren/ondertekenen door het op haar beurt te valideren.

  1. Het te activeren mandaat opzoeken

  Vanuit het tabblad ‘Home’ vindt u de te activeren mandaten onder het kader:

  •  ‘Mandaten die ik moet ondertekenen’ als u ze op uw beurt moet valideren.
  •  ‘Mandaten in afwachting van ondertekening door de andere partij’ als u deze mandaten hebt aangemaakt.

  Klik op ‘U hebt X mandaat (mandaten) in afwachting van ondertekening’.

  Onthaalpagina met kaders: persoonlijke gegevens, aantal actieve mandaten, mandaten die ik moet ondertekenen, mandaten in afwachting van ondertekening door de andere partij, mandaten die wachten op overdracht

  De lijst met mandaten in afwachting wordt weergegeven.

  resultaat van de opzoeking van mandaten in afwachting van ondertekening: identificatienummer, mandaattype, mandaatgever, mandaatnemer, datum creatie, datum activatie, datum stopzetting, gewijzigd door, tussenpersoon, status Wacht op ondertekening. Knop Bekijken per mandaat

  Klik op ‘Bekijken’ om het gewenste mandaat te openen. 

  mandaat te ondertekenen – details van het mandaat: mandaattype, recentste wijziging, gegevens van de mandaatgever en mandaatnemer, vooruitgang van het mandaat en geschiedenis van vorige gebeurtenissen (aanmaak, in afwachting van ondertekening en opstarten. Knoppen Ondertekenen, Stopzetten, Uitbreiden

  Klik vervolgens op ‘Ondertekenen’ om te controleren of er geen conflicten zijn. 

  2.  Het mandaat bevestigen en activeren

  Als het mandaat geen fouten bevat of niet in conflict is met een bestaand mandaat, wordt een overzicht van de ingevoerde gegevens weergegeven. 

  Vink het vakje ‘Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ onder ‘Bevestiging’ aan.  

  Het mandaat ondertekenen – samenvatting: mandaattype, deelnemers, periode, bevestiging met aanvinkvakje, knop Ondertekenen

  Er verschijnt een pop-up ter bevestiging bovenaan het scherm.

  pop-up van de bevestiging van de ondertekening van een mandaat

  U kunt uw mandaat terugvinden in de status ‘Actief’ via het tabblad ‘Home’ of ‘Opzoeking’. 

 • Mandaten in bulk activeren

  U kunt in één bewerking meerdere mandaten activeren/ondertekenen.

  Klik op het tabblad ‘Gegroepeerde acties’ en vervolgens op ‘Ondertekenen’.

   Menu van gegroepeerde acties: stopzetten, ondertekenen, gegroepeerd aanmaken, overdragen, lijst bewerkingen

  Kies de zoekcriteria zo dat je alleen de gewenste mandaten te zien krijgt. De standaardinstelling zoekt alleen de mandaten met de status 'Wacht op ondertekening'.

  opzoeken van mandaten om gegroepeerd te ondertekenen - mogelijke zoekcriteria: rol, type mandaat, status van het mandaat, tussenpersoon, gewijzigd door, nationaal nummer of KBO nummer van de personen of ondernemingen gescheiden door een komma of spatie, naam, referentie van het mandaat, gewijzigd sinds. Knoppen: opzoeken en resultaten van deze opzoeking downloaden

  Klik op 'Opzoeken' en controleer de weergegeven resultaten.

  Resultaat van de zoekopdracht mandaten in afwachting van ondertekening - informatie per mandaat: identificatienummer, mandaattype, mandaatgever, mandaatnemer, datum creatie, datum activatie, datum stopzetting, gewijzigd door, tussenpersoon, mandaat status, knop Bekijken per mandaat

  Alle mandaten die aan de opzoekingscriteria beantwoorden, worden tezelfdertijd geactiveerd/ondertekend.

  Om de gegroepeerde actie te bevestigen, kopieer je het aantal mandaten dat zal worden toegewezen.

  bevestiging van de handtekening met vermelding van het aantal mandaten waarop de gegroepeerde actie van toepassing is. Knop Bevestigen

  Klik op ‘Bevestigen’.