Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaten in bulk

Mandaten in bulk

 • Kan ik meerdere mandaten tegelijk aanmaken?

  U kunt meerdere mandaten tegelijk aanmaken door één enkel bestand op te laden in de toepassing ‘Mandaten’.

  Het activeren van een groot aantal mandaten tegelijk gebeurt in twee fasen:

  1. U moet eerst:
   • klikken op Gegroepeerde acties > Gegroepeerd aanmaken
   • het (de) type(s) mandaat (mandaten) aanvinken waar het over gaat
   • het bestand opladen in .txt- of .csv-formaat met alle informatie die nodig is om uw mandaten aan te maken
  2. De mandaten worden allemaal tegelijk aangemaakt en kunnen vervolgens worden geactiveerd:
   • ofwel individueel door de andere partij die betrokken is bij het mandaat
   • ofwel via de gegroepeerde actie ‘ondertekenen’

  Zie ook  de handleiding voor mandatarissen Tax-on-web BNI-np (PDF, 1.16 MB)

 • Hoe het bestand met meerdere mandaten aanmaken?

  Respecteer een strikt format om uw bestand aan te maken, zodat het herkend wordt door het programma.

  Als u een mandaat aanmaakt, kunt u 7 velden invullen:

  1. Identificatienummer (nationaal nummer of ondernemingsnummer) van de andere partij: verplicht in te vullen
  2. E-mail van de andere partij: facultatief
  3. Capaciteit: in te vullen (enkel voor de mandaten ‘e-health’)
  4. Taal: enkel in te vullen als de taal van de andere partij anders is dan de uwe
  5. Referentie: facultatief, vrij veld (max. 255 tekens)
  6. Startdatum in de vorm jjjjmmdd: enkel in te vullen als de startdatum verschilt van de aanmaakdatum (Enkel een latere datum dan de aanmaakdatum is toegelaten. Het is niet mogelijk om een datum uit het verleden aan te duiden)
  7. Einddatum in de vorm jjjjmmdd: facultatief

  U kunt uw bestand makkelijk opmaken in het formaat .txt door Word of Wordpad te gebruiken.

  Instructies voor het invullen van uw bestand

  U moet:

  • de volgorde van de velden respecteren
  • de velden scheiden door een puntkomma ‘;’
  • geen titels in het bestand zetten
  • een aparte lijn per mandaat creëren
  • geen spatie of teken zetten in de velden die leeg moeten blijven (want de toepassing weet hier geen raad mee)
  • 7 velden per lijn hebben, gescheiden door 6 ‘;’
  • uw bestand opslaan door:
   • het formaat ‘Tekst zonder opmaak (.txt)’ te kiezen
   • ‘Windows (standaard)’ en ‘Regeleinden invoegen CR/LF’ aan te vinken

  Voorbeeld van bestand met een groot aantal mandaten

  415646483;john.doe@minfin.fed.be;;fr;test1;20210101;20221231

  405179094;;;;;;

  431442241;mandats.ict@minfin.fed.be;;de;test2;;20301231

  453644452;;;;test3;20210319;

  207508932;josxxx@minfin.fed.bel;;de;test4;20210101;20250630

 • Waarom wordt mijn bestand niet aanvaard?

  Een groot aantal mandaten tegelijk opladen is alleen mogelijk voor mandaten waarbij de toegelaten combinaties (natuurlijk persoon en/of onderneming) tussen beide partijen (mandaatgever en mandataris) dezelfde zijn.

  Voorbeeld

  U wilt mandaten Tax-on-web en mandaten Biztax aanmaken. U kunt dit niet in hetzelfde bestand doen, omdat het deel ‘mandaatgever’ niet hetzelfde is voor beide types mandaten. De mandaatgever kan een natuurlijk persoon zijn voor Tax-on-web, maar niet voor Biztax.

  In dit geval moet u twee aparte bestanden opladen:

  • een met alle Tax-on-web-mandaten.
  • een ander met alle Biztax-mandaten.

  Meer info over de toegelaten combinaties per type mandaat