Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Onderneming

Ik ben een onderneming

Opdat een onderneming de toepassing « Mandaten » en de andere toepassingen van de federale administratie als mandaatnemer zou kunnen gebruiken, moet zij zich eerst registreren bij de FOD Sociale Zekerheid en aan haar werknemers rollen toekennen zodat zij de mandaten kunnen goedkeuren en uitvoeren. De onderstaande stappen moeten daartoe gevolgd worden.

Stap 1

1.1 Indien dat nog niet gebeurd is, uw onderneming registeren en een Hoofdtoegangsbeheerder (HTB) binnen uw organisatie aanduiden. http://www.socialezekerheid.be/register_nl

1.2 De hoedanigheid Toegangsbeheerder (TB) voor het domein Financiën activeren. (Wanneer de HTB verbonden is, kan hij deze stappen ondernemen).

Problemen? 

Contactgegevens Gegevens
Registratie of wijziging van HTB of van TB van een bepaald domein Contactcenter Eranova Sociale Zekerheid http://www.socialezekerheid.be/contact_nl

 
Stap 2: Aanmaken van rollen om toegang te krijgen tot de toepassing Mandaten en mandaten uit te voeren

Vooraleer u toegang krijgt tot de toepassing « Mandaten » en de « E-Services », is het noodzakelijk dat u een rol wordt toegekend en/of dat aan uw medewerkers rollen worden toegekend. Deze rollentoekenning gebeurt door de toegangsbeheerder domein Financiën in een specifieke toepassing 'Mijn eGov rollenbeheer'. In deze toepassing kan de toegangsbeheerder de rollen 'FODFin mandaatgever', 'FODFin mandaatnemer' en/of 'FODFin mandaatuitvoerder' toekennen, stopzetten en wijzigen.  Deze rollen kunnen zowel aan een zaakvoerder of bestuurder als aan andere personen die de onderneming niet wettelijk vertegenwoordigen (vb. een werknemer), worden toegekend.

Een persoon met de rol:

  • « FODFin mandaatgever », heeft toegang tot de toepassing ‹‹ Mandaten ››.  Bijgevolg kan hij er mandaten voor de mandaatgevende onderneming creëren, stopzetten of goedkeuren.
  • « FODFin mandaatnemer », heeft toegang tot de toepassing ‹‹ Mandaten ››. Bijgevolg kan hij er mandaten voor de mandaatnemende onderneming creëren, stopzetten of goedkeuren.
  • « FODFin mandaatuitvoerder », krijgt toegang tot de toepassing(en) waarvoor hij een mandaat kreeg. Deze rol wordt per soort mandaat toegekend (Tax-on-web, Btw, …).

U vindt de toepassing ’Mijn eGov-rollenbeheer’ onder de volgende link: https://iamapps.belgium.be/rma

Problemen?

Meer informatie over de rollenbeheer vindt u op Mijn eGov-rollenbeheer. Als het rollenbeheer nieuw voor u is, raden wij u aan de 'Quick tour' te raadplegen. U kunt altijd de 'Handleiding' en de 'FAQ' raadplegen (deze vindt u op de pagina van de rollenadministratie onder de bovenstaande link).  

Nadat deze stappen zijn doorlopen, kunt u als vertegenwoordiger van uw onderneming verbinding maken met de toepassing 'Mandaten' aan de hand van een identiteitskaart (e-ID) of een burgertoken.