Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Onderneming

Ik ben een onderneming

Opdat een onderneming de toepassing « Mandaten » en de andere toepassingen van de federale administratie als mandaatnemer zou kunnen gebruiken, moet zij zich eerst registreren bij de FOD Sociale Zekerheid en aan haar werknemers rollen toekennen zodat zij de mandaten kunnen goedkeuren en uitvoeren. De onderstaande stappen moeten daartoe gevolgd worden.

Stap 1

1.1 Indien dat nog niet gebeurd is, uw onderneming registeren en een Verantwoordelijke Toegangen Entiteit (VTE) binnen uw organisatie aanduiden. http://www.socialezekerheid.be/register_nl

1.2 De hoedanigheid Dienstverlener Financiën activeren en een (co-) lokaal beheerder aanduiden. (Wanneer de VTE verbonden is, kan hij deze stappen ondernemen).

Problemen? 

  Contactgegevens Gegevens
Registratie of wijziging (co)-VTE of (co)-Lokale Beheerder Contactcenter Eranova Sociale Zekerheid http://www.socialezekerheid.be/contact_nl

 
Stap 2: Rollenadministratie om de mandaten te beheren en uit te voeren

Vooraleer u toegang krijgt tot de toepassing « Mandaten » en de « E-Services », is het noodzakelijk dat u een rol wordt toegekend en/of dat aan uw medewerkers rollen worden toegekend. Deze rollentoekenning gebeurt via de lokale beheerder in een specifieke toepassing « Rollenadministratie ». In deze toepassing kan de lokale beheerder de rollen « FODFin mandaatgever», « FODFin mandaatnemer » en/of « FODFin mandaatuitvoerder » toekennen, stopzetten en wijzigen.  Deze rollen kunnen zowel aan een zaakvoerder of bestuurder als aan andere personen die de onderneming niet wettelijk vertegenwoordigen (vb. een werknemer), worden toegekend.

Een persoon met de rol:

  • « FODFin mandaatgever », heeft toegang tot de toepassing ‹‹ Mandaten ››.  Bijgevolg kan hij er mandaten voor de mandaatgevende onderneming creëren, stopzetten of goedkeuren.
  • « FODFin mandaatnemer », heeft toegang tot de toepassing ‹‹ Mandaten ››. Bijgevolg kan hij er mandaten voor de mandaatnemende onderneming creëren, stopzetten of goedkeuren.
  • « FODFin mandaatuitvoerder », krijgt toegang tot de toepassing(en) waarvoor hij een mandaat kreeg. Deze rol wordt per soort mandaat toegekend (Tax-on-Web, BTW, …).

U vindt de toepassing ’Rollenadministratie’ onder de volgende link: https://iamapps.belgium.be/rma

Problemen?

Meer informatie over het gebruik van de rollenadministratie vindt u op de bovenstaande website van de rollenadministratie. Als het rollenbeheer nieuw voor u is, raden wij u aan de "Quick tour" te raadplegen. U kunt altijd de "Handleiding" en de "FAQ" raadplegen (deze vindt u op de pagina van de rollenadministratie onder de bovenstaande link).  

Nadat deze stappen zijn doorlopen, kunt u als vertegenwoordiger van uw onderneming verbinding maken met de toepassing « Mandaten » aan de hand van een identiteitskaart « e-ID » of een burgertoken.