Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Welke verschillende types mandaten bestaan er?

Afhankelijk van het type mandaat dat u aan een derde (particulier of professioneel) verleent, machtigt u hem om:

  • toegang te hebben tot bepaalde e-services en online documenten,
  • in uw naam handelingen te verrichten bij de FOD Financiën.