Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaat Belastingaangifte PB-BNI

Met het mandaat Belastingaangifte PB-BNI verleent een particulier aan een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) online toegang tot de onderstaande functionaliteiten en documenten om in zijn/haar naam handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)
Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten medewerkers de rol ‘FOD FIN Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder Tax-on-web (Taxworkbox)’ hebben.

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

Aangiften

 • Aangifte in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Aangifte in de personenbelasting
 • Beheer van een bezwaar - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Beheer van een bezwaar - personenbelasting

Betalingen

 • Aanvraag van een afbetalingsplan
 • Aanvraag van een attest van schuldentoestand - algemeen attest
 • Beheer van het rekeningnummer
 • Beheer van online betalingen
 • Beheer van voorafbetalingen
 • Overzicht van schulden en terugbetalingen

Documenten

 • Documenten over de aangifte in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over de aangifte in de personenbelasting
 • Documenten over aanvragen van een fiscaal woonplaatsattest – beslissingen (attesten of weigeringen) en overzichten
 • Documenten over DPI DAC 7
 • Documenten over een afbetalingsplan
 • Documenten over een bezwaar - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over een bezwaar - personenbelasting
 • Documenten over een controle - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over een controle - personenbelasting
 • Documenten over inlichtingen afkomstig uit het buitenland
 • Documenten over schulden en terugbetalingen (beslag, betaalbericht …)
 • Documenten over voorafbetalingen
 • Fiscale fiches (281.10, 281.20 …)

Woning

 • Beheer van buitenlandse onroerende goederen
 • Huurcontracten en plaatsbeschrijvingen raadplegen
 • Notariële akten over onroerende goederen
 • Overzicht van de onroerende goederen (eigenaarsgegevens, kadastraal inkomen …)

Interacties

 • Aanvraag van een fiscaal woonplaatsattest (276conv)
 • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)
 • Certificaat van niet-aftrek van de levensverzekering of het pensioensparen (formulier 276 C1 (B)) (voorzien)