Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaat Biztax

Met het mandaat Biztax verleent een onderneming een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) toegang tot bepaalde e-services en onlinedocumenten om in haar naam de onderstaande handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)
Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten medewerkers de rol ‘FOD FIN Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder BizTax’ hebben.

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

Aangiften

 • Aangifte in de belasting niet-inwoners – vennootschappen
 • Aangifte in de rechtspersonenbelasting
 • Aangifte in de roerende voorheffing
 • Aangifte in de vennootschapsbelasting
 • Verzending van een MDR DAC6-bestand

Betalingen

 • Aanvraag van een afbetalingsplan
 • Beheer van online betalingen
 • Beheer van het rekeningnummer vennootschap
 • Beheer van voorafbetalingen
 • Overzicht van schulden en terugbetalingen

Documenten

 • Attest Tax shelter
 • Documenten over aanvragen van een fiscaal woonplaatsattest - beslissingen (attesten of weigeringen) en overzichten
 • Documenten over de aangifte in de belasting niet-inwoners - vennootschappen
 • Documenten over de aangifte in de rechtspersonenbelasting
 • Documenten over de aangifte in de vennootschapsbelasting
 • Documenten over de onroerende voorheffing
 • Documenten over een afbetalingsplan
 • Documenten over een controle - belasting niet-inwoners - vennootschappen
 • Documenten over een controle - btw
 • Documenten over een controle - rechtspersonenbelasting
 • Documenten over een controle - vennootschapsbelasting
 • Documenten over DPI DAC 7
 • Documenten over het verlaagd btw-tarief voor de afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen
 • Documenten over inlichtingen afkomstig uit het buitenland
 • Documenten over schulden en terugbetalingen (beslag, betaalbericht …)
 • Documenten over voorafbetalingen

Woning

 • Aangifte ingebruikneming of einde der werken (aangifteformulier 43b)
 • Beheer van buitenlandse onroerende goederen
 • Huurcontracten en plaatsbeschrijvingen raadplegen
 • Overzicht van de onroerende goederen (eigenaarsgegevens, kadastraal inkomen …)

Interacties

 • Aanvraag van een attest voor het bekomen van een vrijstelling ingevolge non-activiteit (276 C1)
 • Aanvraag van een btw-attest voor commerciële nummerplaten
 • Aanvraag van een fiscaal woonplaatsattest (276conv)
 • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)
 • Bijlagen toegevoegd aan het antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)