Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaat Btw

Met het mandaat Btw verleent een onderneming aan een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) online toegang tot de onderstaande functionaliteiten en documenten om in haar naam de onderstaande handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)
Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten medewerkers de rol ‘FOD FIN Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder btw’ hebben.

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

Aangiften

 • Aangifte (btw) curator
 • Aangifte van nieuwe vervoermiddelen (MTN)
 • Aanvraag tot teruggave van buitenlandse btw (VAT Refund + VAT Refund pro rata)
 • Bijzondere btw-aangifte
 • Call-of-stock-aangifte
 • Intracommunautaire opgave
 • Klantenlisting
 • One Stop Shop (OSS): registratie, aangifte en uitsluiting
 • Periodieke btw-aangifte
 • Verzending van een MDR DAC6-bestand

Betalingen

 • Aanvraag van een afbetalingsplan
 • Aanvraag van een attest van schuldentoestand - algemeen attest
 • Aanvraag van een attest van schuldentoestand - inhoudingen
 • Aanvraag van een attest voor een openbare aanbesteding - Telemarc
 • Beheer van het rekeningnummer btw
 • Beheer van voorafbetalingen
 • Overzicht van schulden en terugbetalingen

Documenten

 • Documenten over de btw-activiteit (E604)
 • Documenten over een afbetalingsplan
 • Documenten over een btw-aangifte
 • Documenten over een controle - btw
 • Documenten over het verlaagd btw-tarief voor de afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen
 • Documenten over schulden en terugbetalingen (beslag, betaalbericht …)
 • Documenten over voorafbetalingen

Woning

 • Notariële akten over onroerende goederen
 • Huurcontracten en plaatsbeschrijvingen raadplegen

Interacties

 • Aanvraag van een btw-attest voor commerciële nummerplaten
 • Aanvraag van een vergunning ET 14000: verlegging btw naar de periodieke btw-aangifte
 • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)

Professionele toepassingen

 • Beheer btw-rekening-courant
 • Opvolging van het huidig btw-regime

Andere functionaliteiten

 • Aangifte tot stopzetting van de activiteit (formulier 604C)
 • Aangifte tot wijziging van een btw-identificatie (formulier 604B)
 • Aanvraag tot btw-identificatie (formulier 604A)