Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaat Fiscale woonplaats

Met het mandaat Fiscale woonplaats verleent een particulier of een onderneming aan een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) online toegang tot de onderstaande functionaliteiten en documenten om in zijn/haar naam handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)
Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten werknemers de rol ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder Fiscale Woonplaats’ hebben.

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

Documenten

  • Documenten over aanvragen van een fiscaal woonplaatsattest - beslissingen (attesten of weigeringen) en overzichten

Interacties

  • Aanvraag van een fiscaal woonplaatsattest (276conv)
  • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)