Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaat Geschillen

Met het mandaat Geschillen verleent een onderneming aan een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) online toegang tot de onderstaande functionaliteiten en documenten om in haar naam de onderstaande handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)
Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten werknemers de rol ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder MyMinfinLitigations’ hebben.

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

Aangiften

  • Beheer van een bezwaar - belasting niet-inwoners - vennootschappen
  • Beheer van een bezwaar - btw
  • Beheer van een bezwaar - rechtspersonenbelasting
  • Beheer van een bezwaar - vennootschapsbelasting

Documenten

  • Documenten over een bezwaar - belasting niet-inwoners - vennootschappen
  • Documenten over een bezwaar - btw
  • Documenten over een bezwaar - rechtspersonenbelasting
  • Documenten over een bezwaar - vennootschapsbelasting

Interacties

  • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)