Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaat MyMinfin

Met het mandaat MyMinfin verleent een particulier aan een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) online toegang tot de onderstaande functionaliteiten en documenten om in zijn/haar naam handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)
Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten werknemers de rol ‘FOD Fin Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder MyMinfin’ hebben.

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

Aangiften

 • Verzending van een MDR DAC6-bestand

Betalingen

 • Aanvraag van een afbetalingsplan
 • Aanvraag van een attest van schuldentoestand - algemeen attest
 • Aanvraag tot teruggave van beschermde tegoeden (garantiefonds)
 • Beheer van het rekeningnummer
 • Beheer van online betalingen
 • Beheer van voorafbetalingen
 • Overzicht van schulden en terugbetalingen

Documenten

 • Documenten over aanvragen van een fiscaal woonplaatsattest - beslissingen (attesten of weigeringen) en overzichten
 • Documenten over de aangifte in de belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over de aangifte in de personenbelasting
 • Documenten over de alimentatie
 • Documenten over de bedrijfsvoorheffing
 • Documenten over de onroerende voorheffing
 • Documenten over DPI DAC 7
 • Documenten over een afbetalingsplan
 • Documenten over een bezwaar - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over een bezwaar - personenbelasting
 • Documenten over een controle - belasting niet-inwoners - natuurlijke personen
 • Documenten over een controle – personenbelasting
 • Documenten over het verlaagd btw-tarief voor de afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen
 • Documenten over het verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop, het onderhoud en de herstelling van een wagen
 • Documenten over inlichtingen afkomstig uit het buitenland
 • Documenten over patrimoniale informatie
 • Documenten over schulden en terugbetalingen (beslag, betaalbericht …)
 • Documenten over voorafbetalingen
 • Fiscale fiches (281.10, 281.20 …)

Interacties

 • Aanvraag van een fiscaal woonplaatsattest (276conv)
 • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)
 • Bijlagen toegevoegd aan het antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)
 • Certificaat van niet-aftrek van de levensverzekering of het pensioensparen (formulier 276 C1 (B)) (voorzien)

Woning

 • Aangifte ingebruikneming of einde der werken (aangifteformulier 43b)
 • Beheer van buitenlandse onroerende goederen
 • Huurcontracten en plaatsbeschrijvingen raadplegen
 • Notariële akten over onroerende goederen
 • Overzicht van de onroerende goederen (eigenaarsgegevens, kadastraal inkomen …)