Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandaat Tax-on-web PB

Met het mandaat Tax-on-web Personenbelasting (PB) verleent een particulier aan een professioneel (gevolmachtigde onderneming/zelfstandige) online toegang tot de onderstaande functionaliteiten en documenten om in zijn/haar naam handelingen uit te voeren bij de FOD Financiën.

Informatie voor gevolmachtigde ondernemingen (rollen)
Los van het mandaat moeten er binnen de onderneming ook rollen worden toegekend om te kunnen inloggen en handelen in naam van de onderneming.
Om toegang te krijgen tot de volgende functionaliteiten en documenten, moeten medewerkers de rol ‘FOD FIN Mandaatuitvoerder + Mandaatuitvoerder Tax-on-web’ hebben.

Functionaliteiten en documenten waartoe dit mandaat toegang geeft

Aangiften

 • Aangifte in de personenbelasting

Betalingen

 • Beheer van het rekeningnummer

Documenten

 • Documenten over aanvragen van een fiscaal woonplaatsattest - beslissingen (attesten of weigeringen) en overzichten
 • Documenten over de aangifte in de personenbelasting
 • Documenten over DPI DAC 7
 • Documenten over een afbetalingsplan
 • Documenten over inlichtingen afkomstig uit het buitenland
 • Documenten over schulden en terugbetalingen (beslag, betaalbericht …)
 • Fiscale fiches (281.10, 281.20 …)

Woning

 • Aangifte ingebruikneming of einde der werken (aangifteformulier 43b)
 • Beheer van buitenlandse onroerende goederen
 • Overzicht van de onroerende goederen (eigenaarsgegevens, kadastraal inkomen …)

Interacties

 • Aanvraag van een fiscaal woonplaatsattest (276conv)
 • Antwoord op een brief van de FOD Financiën (via MyMinfin)
 • Certificaat van niet-aftrek van de levensverzekering of het pensioensparen (formulier 276 C1 (B)) (voorzien)