Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is 'Mandaten'?

Wat is 'Mandaten'?

 • Wie kan ‘Mandaten’ gebruiken?

  De toepassing ‘Mandaten’ is bedoeld voor natuurlijke personen en rechtspersonen die:

  • een volmacht (= een mandaat) willen geven aan een derde, zodat die in hun naam toegang krijgt tot verschillende e-services van de FOD Financiën (en andere federale e-services).
  • een volmacht (= een mandaat) willen om in naam van een derde toegang te krijgen tot verschillende e-services van de FOD Financiën (en andere federale e-services).

  Een burger (natuurlijk persoon) treedt altijd op als een mandaatgever die een volmacht geeft aan een mandataris.

  Afhankelijk van het type mandaat kan een onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) optreden als mandaatgever of als mandataris.

 • Wat kan ik doen met ‘Mandaten’?

  Als mandaatgever

  U kunt een mandaat geven aan een derde (mandataris), zodat die dezelfde handelingen als u kan verrichten in een of meer federale e-services.

  Hoe?

  • Ofwel creëert u een mandaat en duidt u een mandataris aan.
  • Ofwel aanvaardt u een mandaat dat uw mandataris al heeft gecreëerd.
    

  Als mandataris

  U kunt een door uw klant te ondertekenen mandaat aanvaarden of aanmaken om dezelfde handelingen te verrichten als uw klant in een of meerdere federale e-services.

  Een mandaat wordt actief als het ondertekend is door beide partijen: de mandaatgever en de mandataris.

  Er zijn ook  verschillende types mandaten, afhankelijk van de e-service die u wilt gebruiken.

  Mogelijke handelingen

  Deze handelingen kunnen ook in massa worden uitgevoerd via één enkel bestand. 

 • Welke types mandaten bestaan er?

  Type mandaat Geeft toegang tot e-service Om wat te doen? 
  Accijnzen_pro MyMinfin Professionelen in staat stellen hun accijnsverplichtingen na te komen
  BEPS 13 MyMinfin Een formulier BEPS13 indienen (via MyMinfin)
  Biztax Biztax
  • Een aangifte indienen in de vennootschapsbelasting, in de rechtspersonenbelasting en in de belasting niet-inwoners/vennootschappen
  • De fiscale balans van een onderneming raadplegen
  Btw Intervat & e604
  • Ondernemingen hun btw-aangifte en andere btw-documenten laten indienen via Intervat
  • De formulieren 604A, 604B en 604 C indienen via e604
  Douane_pro MyMinfin Professionelen in staat stellen hun douaneverplichtingen na te komen
  E705 MyMinfin Een formulier E705 indienen (via MyMinfin)
  e-DEPO e-DEPO & MyMinfin
  • Een deposito of een consignatie storten bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK)
  • Een huurwaarborg en andere categorieën van consignaties online beheren via MyMinfin
  Finprof Finprof Een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen
  Geschillen MyMinfin Een bezwaar indienen
  Instellingen voor collectieve belegging MyMinfin Beheer van inschrijvingen en schrappingen van instellingen voor collectieve belegging
  MyMinfin MyMinfin Professionele gebruikers toegang geven tot documenten en diensten, gelinkt aan het persoonlijk fiscaal dossier van de belastingplichtige. 
  Tax-on-web BNI-np Tax-on-web Een aangifte in de belasting niet-inwoners natuurlijke personen (BNI-np) indienen
  ( Meer info over de specifiteit van mandaten Tax-on-web BNI-np voor mandatarissen (PDF, 1.16 MB))
  Tax-on-web PB Tax-on-web Een aangifte in de personenbelasting (PB) indienen
  UBO-register MyMinfin Het UBO-register indienen (via MyMinfin)

 • Wie kan een mandaat geven of aanvaarden?

  Dat is afhankelijk van het type mandaat:

  Mandaatgever Mandataris
  Natuurlijke persoon Onderneming Natuurlijke persoon Onderneming
  Accijnzen_pro Nee Ja Nee Ja
  BEPS 13 Nee Ja Nee Ja
  Biztax Nee Ja Nee Ja
  Btw Nee Ja Nee Ja
  Douane_pro Nee Ja Nee Ja
  E705 Ja Ja Nee Ja
  e-DEPO Ja Ja Ja Ja
  Finprof Nee Ja Nee Ja
  Geschillen Ja Ja Nee Ja
  MyMinfin Ja Nee Nee Ja
  ICB Nee Ja Nee Ja
  Tax-on-web PB Ja Nee Nee Ja
  Tax-on-web BNI/NP Ja Nee Nee Ja
  UBO-register Nee Ja Nee Ja

 • Wat is een ‘uniek’ mandaat?

  Een 'uniek' mandaat betekent dat er in eenzelfde periode slechts één actieve mandataris kan zijn per type mandaat.

  Alleen de volgende types mandaten zijn uniek:

  • Accijnzen_pro
  • BEPS13
  • Biztax
  • Btw
  • Douane_pro
  • Tax-on-web PB
  • Tax-on-web BNI/NP
    

  Voorbeeld van een ‘uniek’ mandaat

  Op 1 januari 2010 heeft de onderneming De Grootte een Biztax-mandaat zonder tijdslimiet gegeven aan het boekhoudkantoor Cijfers&More.

  Op 1 januari 2020 heeft zij haar boekhoudactiviteiten overgedragen aan het boekhoudkantoor Fiscalicious.

  De onderneming heeft daarom het mandaat van Cijfers&More ten laatste op 31 december 2019 moeten stopzetten.

  Voor de andere mandaten kunt u gelijktijdig meerdere actieve mandaten van hetzelfde type hebben.

  Voorbeeld van een niet uniek mandaat

  Op 1 januari 2010 heeft de onderneming De Grootte een Finprof-mandaat gegeven aan Top Perso.  

  Op 1 januari 2020 heeft zij een ander Finprof-mandaat gegeven aan Perso&More.

  Het mandaat van Top Perso blijft actief.

 • Wat is een ‘gevoelig’ mandaat?

  Dit betreft vooral de types mandaten die openstaan voor natuurlijke personen, zoals Tax-on-web, MyMinfin of Geschillen.

  Bij het aanmaken van een mandaat kan een van beide partijen dit als 'gevoelig' aanduiden. Zo vermijdt men dat om het even welke medewerker van de mandaatnemende onderneming het dossier van de mandaatgever kan inzien. 

  Het dossier kan alleen worden geraadpleegd door de persoon (mandaatnemer of diens medewerker) die in Mijn eGov Rollenbeheer een rol heeft gekregen met de roleigenschap ‘gevoelige mandaten’.

  Voorbeeld

  Een zelfstandige zaakvoerder laat het beheer van zijn persoonlijke fiscaliteit en zijn ondernemingsfiscaliteit over aan een vertrouwd boekhoudkantoor. 

  De btw-aangifte mag gebeuren door een van de kantoormedewerkers. Voor zijn persoonlijke belastingaangifte wil hij echter dat enkel de zaakvoerder het dossier kan beheren.

  Er moeten daarom twee mandaten worden aangemaakt: één voor btw en één voor Tax-on-web PB.

  Hoe het mandaat ‘gevoelig’ maken?

  • De mandaatgever (zelfstandige zaakvoerder) moet het ‘Tax-on-web PB’-mandaat als 'gevoelig' aanduiden.
  • De mandaatnemer (zaakvoerder van het boekhoudkantoor) moet een rol met de eigenschap 'gevoelige mandaten' (laten) aanmaken in Mijn eGov Rollenbeheer.
 • Wanneer heb ik een mandaat nodig?

  • Om op te treden namens een andere onderneming dan de uwe.
   Voorbeelden:
   • U werkt voor een sociaal secretariaat en moet voor een klant de aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen.
   • U bent zelfstandig boekhouder en moet voor een klant de aangifte in de vennootschapsbelasting indienen.
     
  • Om op te treden namens een ander natuurlijk persoon.
   Voorbeelden:
   • U wilt toegang krijgen tot het MyMinfin-dossier van een klant.
   • U wilt de belastingaangifte van een klant indienen.
   • Als advocaat heeft u toegang nodig tot het dossier van een klant bij een PB-geschil.
 • In welke situatie heb ik geen mandaat nodig?

  • Om op te treden namens een onderneming waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger of een medewerker met de juiste rol bent.
  • Om als burger op te treden in uw eigen naam.