Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandatory Disclosure Rules (MDR-DAC 6)

Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 (DAC 6) omgezet in Belgisch recht bij wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) - Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De G7 heeft in 2017 aan de OESO gevraagd om zich te buigen over manieren om constructies aan te pakken die bedacht zijn om de CRS-rapportage te omzeilen of die bedoeld zijn om uiteindelijke belanghebbenden af te schermen met niet-transparante structuren (Opaque Offshore-structuren).  Men verwijst hiervoor naar de modelvoorschriften voor verplichte openbaarmaking van ontwijkingsconstructies, zoals beschreven in BEPS-actie 12

Van zijn kant heeft de Europese Commissie de Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen voor de 5de keer gewijzigd. Deze nieuwe richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 (DAC6) voorziet in een rapportering van bepaalde meldingsplichtige, grensoverschrijdende constructies aan de belastingadministratie.

Als gevolg van de omzetting van de Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 in de interne Belgische Wet van 20 december 2019, zijn de intermediairs en relevante belastingplichtigen verplicht om de wettelijk vereiste inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken. Vervolgens zal de belastingadministratie deze informatie automatisch uitwisselen met de bevoegde belastingautoriteiten van andere lidstaten.
 

Actualiteiten

Archief