Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mandatory Disclosure Rules (MDR-DAC 6)

Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 (DAC 6) omgezet in Belgisch recht bij wet van 20.12.2019 (BS 30.12.2019) - Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

De G7 heeft in 2017 aan de OESO gevraagd om zich te buigen over manieren om constructies aan te pakken die bedacht zijn om de CRS-rapportage te omzeilen of die bedoeld zijn om uiteindelijke belanghebbenden af te schermen met niet-transparante structuren (Opaque Offshore-structuren).  Men verwijst hiervoor naar de modelvoorschriften voor verplichte openbaarmaking van ontwijkingsconstructies, zoals beschreven in BEPS-actie 12

Van zijn kant heeft de Europese Commissie de Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen voor de 5de keer gewijzigd. Deze nieuwe richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 (DAC6) voorziet in een rapportering van bepaalde meldingsplichtige, grensoverschrijdende constructies aan de belastingadministratie.

Als gevolg van de omzetting van de Richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 in de interne Belgische Wet van 20 december 2019, zijn de intermediairs en relevante belastingplichtigen verplicht om de wettelijk vereiste inlichtingen aan de FOD Financiën te verstrekken. Vervolgens zal de belastingadministratie deze informatie automatisch uitwisselen met de bevoegde belastingautoriteiten van andere lidstaten.
 

Actualiteiten

 • 27.01.2023 - IT-onderhoud in het weekend van 3, 4 en 5 februari 2023

  Tijdens het eerste IT-onderhoud van het jaar zullen onze applicaties onbeschikbaar zijn:
  - Op vrijdag 3 februari van 18 u tot 20 u en op zaterdag 4 februari van 10 u tot 15 u.
  Ook op andere momenten tijdens dit onderhoud zijn storingen mogelijk.

  Bedankt voor uw begrip.
   
 • 15.12.2021 - Nieuwe versie van de MDR-DAC6 XML Tool (versie 1.2)

  Vanaf 16 december 2021 stellen we een nieuwe versie van de XML Tool beschikbaar, de webtoepassing die u kunt gebruiken om een MDR-DAC6-melding in XML-formaat te creëren.

  Deze nieuwe versie verhoogt de gebruiksvriendelijkheid, door middel van een opsplitsing van de inlichtingen in een rubriek 'XML formulier' en een rubriek 'Personenbeheer'. Deze wijziging heeft als gevolg dat u de inlichtingen met betrekking tot één persoon slecht één maal moet invoeren.

  We raden aan eerst alle te melden personen en entiteiten te registreren in de rubriek 'Personenbeheer' en vervolgens deze personen en entiteiten op te nemen in de rubriek 'XML formulier' door ze op de gepaste plaats(en) te selecteren.

  De link naar de MDR-DAC6 XML Tool blijft ongewijzigd.
   
 • 30.06.2021 - Nieuw XML-schema voor de indiening van de MDR-DAC6-meldingen - Technische aanpassingen

  Vanaf 01.07.2021 kan u DAC6-meldingen enkel in versie 1.3 van het MDR-DAC 6 BE XML Schema indienen. Wegens technische aanpassingen in functie van deze schemawijziging zal de validatie van de meldingen die u tussen 01.07.2021 en 08.07.2021 via het portaal MyMinfin oplaadt, tijdelijk uitgesteld worden. U zal vanaf 09.07.2021 een ontvangstbevestiging of foutenrapport ontvangen.
   
 • 15.06.2021 - Publicatie van de nieuwe versies van de MDR-DAC 6 BE XML Schema - Gebruiksaanwijzing en de validatieregels

  De versies van de MDR-DAC 6 BE XML Schema - Gebruiksaanwijzing 2.0 en de MDR-DAC6 BE XML Schema - Validatieregels 2.0 die van toepassing zijn op versie 1.3 van het MDR-DAC 6 BE XML Schema, zijn beschikbaar. U kan deze raadplegen in de rubriek 'Hoe een MDR-DAC 6-bestand creëren?'.

  Ter herinnering, versie 1.3 van het MDR-DAC 6 BE XML Schema is van toepassing vanaf 01.07.2021.
   
 • 23.12.2020 - Publicatie van de  toegangsprocedure voor het MyMinfin MDR-DAC6-portaal (PDF, 1.77 MB)

  De intermediairs en de relevante belastingplichtigen met een meldingsplicht vinden in dit document alle nodige informatie om toegang te krijgen tot het MyMinfin MDR-DAC6-portaal, langs waar zij hun MDR-DAC6-melding zullen kunnen indienen bij FOD Financiën.
   
 • 26.06.2020 - Publicatie van de circulaire (FAQ) 'DAC 6 - Melding van grensoverschrijdende constructies'

  Deze FAQ beantwoorden een aantal vragen over de inkomstenbelasting. Worden in het bijzonder beschreven: de mogelijk meldingsplichtige constructies, de personen die meldingsplichtig zijn, de termijnen waarbinnen de rapportering moet gebeuren, de inlichtingen die verstrekt moeten worden, enz.
   
 • 08.06.2020 - Publicatie van het koninklijk besluit van 20.05.2020

  Publicatie van 04.06.2020 in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

Archief