Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Wat is MDR-DAC 6?

Introductie

Op 20 december 2019 heeft België Richtlijn 2018/822/EU van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU met betrekking tot de automatische en verplichte uitwisseling van informatie op het gebied van de meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, omgezet in zijn interne wetgeving.

Deze wet verplicht de intermediairs om aan de bevoegde autoriteiten de informatie te verstrekken waarvan zij kennis hebben, die ze bezitten of die ze controleren. In bepaalde gevallen rust de verplichting tot mededeling van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op de relevante belastingplichtige en niet op de intermediair.

Voor wat betreft de ‘marktklare constructies’ zijn de intermediairs daarenboven verplicht om alle 3 maanden een bijgewerkt periodiek verslag op te stellen voor wat betreft nieuwe meldingsplichtige inlichtingen die sinds het laatste ingediende verslag beschikbaar zijn geworden.

Wettelijke grondslagen en administratieve akkoorden