Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Contact MDR-DAC 6

Hebt u een vraag?

Raadpleeg eerst de rubriek ‘FAQ en documentatie’.

Vindt u daar geen antwoord?

  • Voor algemene vragen inzake inkomstenbelastingen met betrekking tot de toepassing van de DAC6-wetgeving: infodac6.db-cd@minfin.fed.be
  • Voor vragen omtrent de werking van de applicatie via dewelke de inlichtingen moeten worden gemeld evenals omtrent de inlichtingen zelf die moeten worden verstrekt overeenkomstig art. 338, §6/4 WIB 92: MDR_DAC6.reporting@minfin.fed.be.

Deze e-mailadressen zijn uitsluitend bestemd voor vragen van intermediairs en relevante belastingplichtigen, voortvloeiend uit de Wet van 20 december 2019.