Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe een MDR-DAC 6-bestand creëren?

Het XML-schema voor de nationale rapportering werd door de FOD Financiën opgesteld op basis van internationaal afgesproken specificaties. Bij de opmaak van het bestand moet u rekening houden met een aantal Belgische validatieregels.

Na de verzending van het XML-bestand zal de FOD Financiën, door middel van een aantal validatieregels, bepalen of het XML-bestand voldoet aan de voorwaarden.

Om intermediairs en relevante belastingplichtigen in staat te stellen een aangifte in te dienen op grond van de Wet van 20 december 2019, heeft de FOD Financiën een webapplicatie ontwikkeld die het gemakkelijk maakt om een geldig XML-bestand te creëren. Zodra het XML-bestand gecreëerd is, kan de intermediair of relevante belastingplichtige het doorsturen naar de FOD Financiën via het portaal MyMinfin.

XSD-schema en documentatie

Webapplicatie MDR-DAC6 XML Tool

FAQ

  • Opmaak van bestanden (under construction)