Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

MyRentPro

Als vastgoedmakelaar kunt u de verhuurovereenkomsten (type huisvesting, handelshuur, gemene huur, pacht, jacht- en visrecht) voor uw verhuurders snel en eenvoudig online registreren met MyRentPro, een toepassing die er gekomen is dankzij de samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Federale Overheidsdienst Financiën.