Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

MyRentPro

Als vastgoedmakelaar kunt u de verhuurovereenkomsten (type huisvesting, handelshuur, gemene huur, pacht, jacht- en visrecht) voor uw verhuurders snel en eenvoudig online registreren met MyRentPro, een toepassing die er gekomen is dankzij de samenwerking tussen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en de Federale Overheidsdienst Financiën.