Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Pandregister

Het pandregister is een toepassing waarmee u een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud kunt registreren, wijzigen, vernieuwen, overdragen, verwijderen of raadplegen. U kunt ook rangafstand doen voor een geregistreerd pandrecht.

Het pandregister wordt bewaard door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

Iedereen die beschikt over een Belgische elektronische identiteitskaart of de toepassing Itsme, kan het pandregister gebruiken.

Als u het pandregister regelmatig gebruikt, is het mogelijk om geregistreerd gebruiker te worden. De voordelen van een geregistreerde gebruiker zijn:

  • operaties betalen via een provisierekening
  • rollenbeheer: werknemers van een organisatie kunnen in naam van de organisatie werken in plaats van in eigen naam (aanmelden gebeurt nog steeds met de eigen identiteitskaart)

Om geregistreerd gebruiker te worden, moet u een gebruikersovereenkomst afsluiten met de FOD Financiën.

In tussentijd hebt u toegang tot de toepassing als een normale gebruiker en kunt u, in die hoedanigheid, alle noodzakelijke acties uitvoeren in het pandregister.

Bekijk het stappenplan om een gebruikersovereenkomst af te sluiten.

Ga naar het pandregister

Het rollenbeheersysteem wijzigt vanaf 12.09.2023

Als u deel uitmaakt van een organisatie, moeten uw rechten opnieuw worden ingegeven in Mijn eGov-Rollenbeheer door de hoofdtoegangsbeheerder van uw onderneming of de door hem aangewezen beheerder(s).

Breng uw leidinggevende of verantwoordelijke voor het rollenbeheer alvast op de hoogte van deze wijziging. Binnenkort vindt u meer informatie op onze website.