Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Pandregister

Het pandregister is een toepassing waarmee u een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud kunt registreren, wijzigen, vernieuwen, overdragen, verwijderen of raadplegen. U kunt ook rangafstand doen voor een geregistreerd pandrecht.

Iedereen die beschikt over een Belgische elektronische identiteitskaart of de toepassing Itsme, kan het pandregister gebruiken.

Om geregistreerd gebruiker te worden, moet u een gebruikersovereenkomst afsluiten met de FOD Financiën.  

U kunt de overeenkomst digitaal of per post versturen.  

Digitaal 

 • Download de  gebruikersovereenkomst (PDF, 168.81 KB)
 • Vul de gebruikersovereenkomst in en onderteken digitaal met de Itsme-app of uw e-ID. Wij raden aan om Adobe Sign te gebruiken om te tekenen met e-ID. Let er op dat de vermelding van uw naam duidelijk zichtbaar is in de handtekening.
 • Verstuur de ingevulde en ondertekende overeenkomst samen met de bewijsstukken van de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaars (met kopie van de identiteitskaart) en de statuten naar het e-mailadres pangafin@minfin.fed.be .

Hulp nodig bij het digitaal ondertekenen van de gebruikersovereenkomst? Raadpleeg de FAQ van Acrobat Reader (met afbeeldingen), of contacteer onze helpdesk.

Per post 

 • Download de  gebruikersovereenkomst (PDF, 168.81 KB)
 • Vul de gebruikersovereenkomst in drie exemplaren in en onderteken met duidelijke vermelding van uw naam naast uw handtekening 
 • Stuur de twee exemplaren samen met de bewijsstukken van de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaars en de statuten op naar: 
   
  FOD Financiën  
  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
  Ter attentie van de administrateur Rechtszekerheid
  Koning Albert II-laan 33 bus 54
  1030 Schaarbeek 

Gezien de uitzonderlijke werkomstandigheden die gelden tijdens de coronacrisis, is het mogelijk dat de verwerking van uw dossier vertraging oploopt. Om dit vlotter te  laten verlopen, vragen wij u om ons een scan van uw gebruikersovereenkomst en stavingsstukken te bezorgen op het mailadres pangafin@minfin.fed.be 

Na verificatie ontvangt u een gedateerd en tegengetekend exemplaar van de overeenkomst.

In tussentijd hebt u toegang tot de toepassing als een normale gebruiker en kunt u, in die hoedanigheid, alle noodzakelijke acties uitvoeren in het Pandregister.

Uitgebreide informatie over de registratie als geregistreerde gebruiker in het pandregister vindt u in punt 6 'een organisatie beheren' van de handleiding.

Het pandregister wordt bewaard door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.