Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Pandregister - Hoe een gebruikersovereenkomst afsluiten?

De gebruikersovereenkomst is een overeenkomst die de afspraken tussen de bewaarder (AAPD) en de geregistreerde gebruiker van het pandregister over het gebruik van het pandregister regelt.

Wat zijn de voordelen?

 • rollenbeheer
 • provisies

Hebt u na het doorlopen van dit stappenplan nog een vraag over de gebruikersovereenkomst? Gebruik het contactformulier om ons te bereiken.

 • Stap 1: vul de gebruikersovereenkomst in

  Digitaal

  1.  Download de overeenkomst. (PDF, 276.42 KB)
  2. Vul de overeenkomst aan (1 digitaal origineel).
   • Vul de verplichte velden in.
   • Duid de initiator aan.
   • Handteken de overeenkomst digitaal met eID.
  3. Stuur de overeenkomst met de stavingsdocumenten voor de handtekeningbevoegdheid (statuten) per e-mail op naar pangafin@minfin.fed.be.

  U krijgt een ontvangstmelding op het e-mailadres dat u in de overeenkomst vermeld hebt.

  Per post

  1.  Download de overeenkomst. (PDF, 276.42 KB)
  2. Vul de overeenkomst aan (2 exemplaren).
   • Vul de verplichte velden in.
   • Duid de initiator aan.
   • Handteken de twee exemplaren en vermeld de voornaam en naam van de ondertekenaar.
  3. Stuur de 2 exemplaren van de overeenkomst met de stavingsdocumenten voor de handtekeningbevoegdheid (identiteitskaart en statuten) op naar de FOD Financiën:
   FOD Financiën - AAPD - Dienst Juridische expertise en Fiscaliteit
   Administrateur Rechtszekerheid
   Koning Albert II-laan 33 bus 409
   1030 Schaarbeek

  U krijgt een ontvangstmelding op het e-mailadres dat u in de overeenkomst vermeld hebt.

 • Stap 2: de administratie kijkt de aanvraag na

  1. De administratie bekijkt of de aanvraag in orde is.
   • Is de overeenkomst volledig ingevuld?
   • Zijn de stukken volledig?
   • Zijn de stavingsdocumenten OK?
  2. Is de aanvraag in orde, dan vraagt de administratie intern een klantnummer aan (boekhouding).
  3. De administrateur Rechtszekerheid dateert en tegentekent de overeenkomst.

  U ontvangt een ondertekend exemplaar van de overeenkomst:

  • voor digitale aanvragen: een pdf per e-mail
  • voor aanvragen per post: een origineel exemplaar per aangetekend schrijven
 • Stap 3: ondernemingsprofiel aanmaken

  Enkel de wettelijke vertegenwoordiger kan een ondernemingsprofiel activeren als deze nog niet in het pandregister bestond.

  Op de pagina ‘profielen’ ziet u ondernemingen die u kunt activeren als u wettelijke vertegenwoordiger bent.

 • Stap 4: vraag een profiel aan voor uw organisatie in het pandregister

  Handleiding hoofdstuk 4

  Scherm van de rubriek Mijn organisaties met een pijl naar de knop Nieuwe organisatie

  Rollen die deze actie kunnen uitvoeren: wettelijke vertegenwoordiger, admin, boekhouding

  De administratie kijkt de aanvraag na en valideert ze vervolgens.

  U krijgt een bevestigingsbericht (per e-mail).

 • Stap 5: vraag een provisie aan

  Handleiding hoofdstuk 6

  Schermafdruk van de rubriek Mijn betalingen met een rode pijl om de knop Vraag een provisie aan aan te duiden

  1. Vraag een provisie aan in de toepassing (rubriek ‘Mijn betalingen’).
   • Opgelet: u moet over financiële rechten beschikken.
   • Het minimumbedrag is € 1.000.
   • Het ‘betalingsverzoek’ (pdf) voor de provisieaanvraag is de volgende werkdag beschikbaar.
  2. Schrijf het bedrag van de gevraagde provisie over (opgelet: gebruik het correcte bedrag en de gestructureerde mededeling).
  3. De administratie valideert de provisie. Vanaf dat moment is de provisie beschikbaar.
 • Gebruikersovereenkomst opzeggen

  Verwittig de Administratie Rechtszekerheid met een aangetekend schrijven, drie maanden op voorhand (conform artikel 1.10 van de gebruikersovereenkomst).

  Na de opzegging krijgt u het eventuele restsaldo van de provisie teruggestort.