Registratiemodule Geregistreerd Kassasysteem (GKS)

Via deze toepassing kunt u voldoen aan de registratieverplichtingen voor de geregistreerde kassasystemen (GKS).

Dat betekent dat deze toepassing toegankelijk is voor zowel horeca-uitbaters, producenten, invoerders en/of verdelers van GKS-onderdelen.  

Als horeca-uitbater kunt u in deze toepassing steeds:

  • de contactgegevens van uw onderneming registreren
  • de vestigingen registreren waar u met een GKS werkt
  • de GKS-onderdelen registreren en koppelen.

Uw link naar de toepassing: https://eservices.minfin.fgov.be/gks/jsf/external/horeca/
Download hier de hulpgids die u stap voor stap door uw registratie loodst.

Als producent/ invoerder van GKS-onderdelen kunt u in deze toepassing steeds:

  • alle GKS-onderdelen registreren die u van een gecertificeerd model op de Belgische markt wil brengen
  • elke toestel aan uw verdeler(s) toewijzen
  • uw voorraad toestellen en profielgegevens beheren.

Uw link naar de toepassing: https://eservices.minfin.fgov.be/gks/jsf/external/producer
Download hier de hulpgids die u stap voor stap door uw registratie loodst.

 Download hier de xsd-schema’s en de uitleg voor een xml-upload (ZIP, 47.88 KB) van de registratie van toestellen en leveringen in bulk.

Als verdeler van GKS-onderdelen kunt u in deze toepassing steeds:

  • de GKS-onderdelen beheren die uw producent(en) u toewees of die u terugneemt van klanten
  • de GKS-onderdelen koppelen aan de vestiging van de klant aan wie u ze verkocht
  • uw profielgegevens beheren.

Uw link naar de toepassing: https://eservices.minfin.fgov.be/gks/jsf/external/dealer
Download hier de hulpgids die u stap voor stap door uw registratie loodst.

 Download hier de xsd-schema’s en de uitleg voor een xml-upload (ZIP, 47.88 KB) van de registratie van toestellen en leveringen in bulk.

 

Meer informatie over de regelgeving en het toepassingsgebied kunt u raadplegen op de website www.geregistreerdkassasysteem.be