Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een aangifte in de roerende voorheffing indienen via MyMinfin

Tab roerende voorheffing in MyMinfin

Nadat u verbonden bent met MyMinfin kunt u uw aangiften in de roerende voorheffing indienen.

U kunt uw aangiften indienen:

Opgelet: het is niet mogelijk om de aangifte op te slaan voor het versturen. Als u MyMinfin sluit of u klikt op een ander tabblad in MyMinfin, zullen uw gegevens weg zijn.

FAQ - Indiening van de aangifte in de roerende voorheffing

 • Wanneer moet ik de roerende voorheffing aangeven en betalen?

  U moet de roerende voorheffing aangeven en betalen binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. Respecteer die datum, zo vermijdt u nalatigheidsinteresten en sancties (belastingverhogingen en/of boeten). Wacht dus niet tot de laatste dag om uw aangifte in te dienen of uw betaling uit te voeren.

 • Waar vind ik de gestructureerde mededeling die ik bij mijn betaling moet vermelden?

  Wat moet ik doen als ik geen gestructureerde mededeling ontvang?

  Als u na de indiening van een aangifte in MMF niet onmiddellijk een gestructureerde mededeling ontvangt, gelieve dan even te wachten omdat die via het scherm "overzicht van de aangiften” in pdf-formaat beschikbaar zal zijn.

   (zie ook De roerende voorheffing betalen: "Hoe de roerende voorheffing betalen ?")
   

  Wat moet ik doen als ik na enkele ogenblikken nog steeds geen gestructureerde mededeling ontvang?

  Als het MMF-systeem geen gestructureerde mededeling kan genereren, krijgt u een vrije mededeling zodat u de betaling zonder vertraging kunt uitvoeren.

  Opgelet: als de situatie het toelaat, raden wij u aan even te wachten en de gestructureerde mededeling te verstrekken. Die is veel betrouwbaarder voor de correcte verwerking van de betaling dan een vrije mededeling.
   

  Kan ik mijn gestructureerde mededeling ophalen?

  Wanneer de gestructureerde communicatie niet meteen op het scherm verschijnt, ga naar MyMinfin:

  • tabblad “overzicht van de aangiften”, de vrije mededeling blijft beschikbaar als u klikt op “details”.
   gestructureerde mededeling roerende voorheffing
  • de gestructureerde mededeling vindt u ook terug op de PDF (zodra die beschikbaar is)
 • Voor welke toekenningsdata kan ik aangiften indienen?

  U kunt aangiften indienen met een toekenningsdatum tot 10 jaar in het verleden.

  U kunt ook aangiften indienen met een toekenningsdatum tot maximum 1 maand (min 1 dag) in de toekomst.

  Bij voorbeeld :

  • Op 9 maart kan u aangiften met toekenningsdatum tot en met 8 april registreren.
  • Op 1 april kan u aangiften met toekenningsdatum tot en met 30 april registreren.
 • Wat te doen bij een foutmelding?

  Wanneer u een veld niet correct invult, verschijnt er een foutmelding.

  In de meeste gevallen kunt u een correctie aanbrengen (deze optie verdient de voorkeur) ofwel geen rekening houden met de foutmelding.

  Als u er geen rekening mee houdt, zal de status van uw aangifte ‘Geaccepteerd met waarschuwingen’ vermelden. Dat betekent dat uw aangifte goed is ingediend, maar dat onze medewerkers ze zullen onderzoeken om de reden voor de foutmelding te begrijpen.

  In bepaalde gevallen verschijnt de foutmelding in het rood. U moet dan een correctie aanbrengen om verder te kunnen gaan met het indienen van uw aangifte.

 • Wanneer ben ik verplicht om begunstigden in de aangifte te vermelden?

  U moet de begunstigde(n) vermelden in de aangifte:

  • als u een aangifte 273S indient – auteursrechten en aanverwante rechten, of
  • als het belastingtarief 0 % is.

  In de andere gevallen is het vermelden van de begunstigde facultatief.

 • Hoe kan ik de lijst van begunstigden toevoegen aan de aangifte 273S?

  Als u een aangifte ‘via scherm’ indient, moet u de begunstigden één per één registreren.

  Bij een groot aantal begunstigden raden we u aan om uw aangifte ‘via xml-bestand’ in te dienen.

  Moet u meerdere begunstigden aangeven, maar gebruikt u nog geen xml-bestanden?

  Tot 30 april 2021 kunt u de begunstigden in een pdf-document opnemen.

  Voeg dat pdf-document bij de aangifte, ofwel bij het indienen (bij stap 4, ‘Betaling en motivering’), ofwel bij het versturen van uw aangifte.

  We raden u aan om minstens één begunstigde te vermelden bij het indienen via scherm (om een foutmelding te vermijden). Deze begunstigde moet de eerste begunstigde zijn in het pdf-bestand dat als bijlage bij de aangifte zit.

 • In welke taal kan ik de aangifte indienen?

  U kunt de taal kiezen waarin u de aangifte indient (Frans, Nederlands of Duits). Voor u uw belastingaangifte indient, kunt u de taal linksboven in MyMinfin wijzigen.

  Opgelet: verander de taal niet tijdens het invullen, anders verliest u uw ingevoerde gegevens.

  Eenmaal ingediend zal de aangifte in pdf-formaat beschikbaar zijn in het tabblad ‘Overzicht’. De woonplaats van de persoon die de aangifte doet bepaalt de taal van de aangifte in pdf-formaat.

  Als de woonplaats het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is, kunt u kiezen tussen Nederlands en Frans als taal (als de aangifte bijvoorbeeld in het Nederlands ingediend is, verschijnt ook de pdf in het Nederlands).

 • Kunnen mijn gegevens worden opgeslagen in de toepassing?

  Dat kan als uw browser geconfigureerd is voor het automatisch invullen van formulieren. We vragen u om de online hulp van uw browser te raadplegen voor meer informatie.

 • Worden de te vermelden bedragen in de aangifte automatisch berekend?

  Om het indienen van de aangifte te vergemakkelijken, worden de bedragen automatisch berekend voor:

  • alle aangiften 273A_Div – Dividenden van Belgische oorsprong
  • alle aangiften 273A_Part - Werknemersparticipatie
  • de meeste aangiften 273 – Andere inkomsten

  U moet zelf de bedragen berekenen voor:

  • inkomstencodes 61, 62 et 92 van de aangifte 273 – Andere inkomsten
  • de aangifte 273S – Auteursrechten en aanverwante rechten

  Het is in die gevallen namelijk mogelijk om (reële of forfaitaire) kosten in te voeren die afwijken van de algemene berekeningsregels. Bij het verzenden is er geen controle op de ingevoerde bedragen.

 • Welke status kan mijn zending hebben?

  Bij het verzenden, kan de status de volgende zijn:

  • Verzending van het bestand bezig
  • Bestand verzonden en klaar voor verdere verwerking

  Normaal krijgt u die tijdelijke statussen niet of slechts heel even te zien.

  Vervolgens zal uw zending een van de onderstaande definitieve statussen krijgen:

  • Bestand aanvaard
  • Bestand geweigerd
  • Ongeldig XML-bestand: het XML-bestand beantwoordt niet aan de XML-standaarden en/of de voorwaarden van het XSD-schema.
  • Technische fout: gelieve contact op te nemen.
 • Compensatie

  Bij auteursrechten wordt vaak gewerkt met voorschotten. Vanaf 1 oktober 2021 kunt u een te veel betaald bedrag rechtzetten door het in mindering te brengen in een latere aangifte (compensatie).

   Compensatieregeling auteursrechten - aangifte 273S (PDF, 337.5 KB)
   Voorbeelden (ZIP, 14.36 KB)