Rv-on-web

Via Rv-on-web kunt u aangiften roerende voorheffing elektronisch indienen.

De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten (dat wil zeggen de datum waarop de genieter werkelijk over de inkomsten kan beschikken).

Meer info over de roerende voorheffing

 

Actueel

 


Archief