Rv-on-web

Via Rv-on-web kunt u aangiften roerende voorheffing elektronisch indienen.
Meer info

De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten (dat wil zeggen de datum waarop de genieter werkelijk over de inkomsten kan beschikken).
Meer info over de roerende voorheffing

 

Actueel
 

 • 02-02-2018 - Bijzondere aanslag van de liquidatiereserve: aangifte en betaling voor aanslagjaar 2012.

  U kunt vanaf nu een aangifte indienen voor de bijzondere aanslag van de liquidatiereserve voor aanslagjaar 2012.

  Wat is de termijn?

  De aangifte en de betaling van de bijzondere aanslag moeten ons bereiken ten laatste op 31 maart 2018.

  Hoe de aangifte indienen in Rv-on-web?

  In het keuzemenu links op de homepagina kiest u het model 275A (aangifte liquidatiereserve).

  Het model bevat slechts enkele invulvelden:

  • 'jaar van toekenning 2012', 'aanslagvoet 10%' en 'verklaring inzake kleine onderneming': vooraf ingevuld en niet wijzigbare velden
  • 'belastbare basis': in te vullen
  • 'bedrag van de bijzondere aanslag': dit veld wordt automatisch berekend (= 10% van de belastbare basis).

  Waar vind ik informatie over de betaling?

  Na het indienen van uw aangifte, komt u op een bevestigingsscherm. Daar vindt u de nodige informatie voor de betaling.


   

 • 12-01-2018 - Aangifte 273A Part : wijziging tarief van 25% naar 7%

  Het tarief van de belasting op de werknemersparticipatie (aangifte 273A Part, kolom II) is gewijzigd.

  Het tarief wijzigt van 25% naar 7% voor aangiften met een toekenningsdatum vanaf 01 januari 2018. (Programmawet van 25.12.2017 [BS 29.12.2017]).
  U kan deze aangiften indienen via Rv-on-web.

  Voor aangiften met een toekenningsdatum tot en met 31 december 2017, blijft het tarief van 25% van toepassing.
  Dient u nog een aangifte aan 25% in te dienen, dan kan u het model van de aangifte 273A (2017) downloaden en het op papier (of ingescand via email) opsturen naar de bevoegde dienst.

  Opgelet : de aangiften moeten ingediend worden binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten, zoniet riskeert u een sanctie omwille van laattijdigheid.
   

 • 07-04-2017 - Modellen van de aangiften: nieuwe versie

  Nieuwe versie van de formulieren (en bijhorende toelichtingen) 273, 273A en 273S
   


Archief