Rv-on-web

Via Rv-on-web kunt u aangiften roerende voorheffing elektronisch indienen.
Meer info

De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten (dat wil zeggen de datum waarop de genieter werkelijk over de inkomsten kan beschikken).
Meer info over de roerende voorheffing

 

Actualiteiten
 

 • 22-04-2020 - IT-onderhoud: Rv-on-web niet beschikbaar vanaf vrijdag 24 april om 12 uur tot zondag 26 april om 22 uur
   
 • 05-07-2018 - Modellen van de aangiften: nieuwe versie
  Nieuwe versie van de formulieren 273 en 273A
   
 • 12-01-2018 - Aangifte 273A Part : wijziging tarief van 25% naar 7%
  Het tarief van de belasting op de werknemersparticipatie (aangifte 273A Part, kolom II) is gewijzigd.

  Het tarief wijzigt van 25% naar 7% voor aangiften met een toekenningsdatum vanaf 01 januari 2018. (Programmawet van 25.12.2017 [BS 29.12.2017]).
  U kan deze aangiften indienen via Rv-on-web.

  Voor aangiften met een toekenningsdatum tot en met 31 december 2017, blijft het tarief van 25% van toepassing.
  Dient u nog een aangifte aan 25% in te dienen, dan kan u het model van de aangifte 273A (2017) downloaden en het op papier (of ingescand via email) opsturen naar de bevoegde dienst.

  Opgelet : de aangiften moeten ingediend worden binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten, zoniet riskeert u een sanctie omwille van laattijdigheid.


Archief