Rv-on-web

Via Rv-on-web kunt u aangiften roerende voorheffing elektronisch indienen.
Meer info

De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten (dat wil zeggen de datum waarop de genieter werkelijk over de inkomsten kan beschikken).
Meer info over de roerende voorheffing

 

Actualiteiten
 

 • 09-01-2019 - UPDATE - Probleem opgelost
  Uw maatschappelijke zetel of woonplaats is gevestigd in een van de gemeenten die in 2019 zijn gefuseerd en u wilt een aangifte met toekenningsdatum in 2018 indienen?
   
  Door een technisch probleem is het niet mogelijk om dergelijke aangiften in te dienen. We doen al het mogelijke om dit probleem voor ten laatste begin volgende week op te lossen.
   
  Voor dringende aangiften neemt u contact met uw bevoegde kantoor.
   
 • 21-12-2018 - UPDATE - probleem opgelost
  Door een tijdelijk probleem met de generatie van onze gestructureerde mededelingen, kan het uitzonderlijk voorvallen dat deze geweigerd worden bij inbreng in uw toepassing voor netbankieren of bij uw bank. Indien dat het geval is, gelieve dan uw nationaal nummer of uw ondernemingsnummer in te geven als vrije mededeling.
   
 • 05-07-2018 - Modellen van de aangiften: nieuwe versie
  Nieuwe versie van de formulieren 273 en 273A
   
 • 12-01-2018 - Aangifte 273A Part : wijziging tarief van 25% naar 7%
  Het tarief van de belasting op de werknemersparticipatie (aangifte 273A Part, kolom II) is gewijzigd.

  Het tarief wijzigt van 25% naar 7% voor aangiften met een toekenningsdatum vanaf 01 januari 2018. (Programmawet van 25.12.2017 [BS 29.12.2017]).
  U kan deze aangiften indienen via Rv-on-web.

  Voor aangiften met een toekenningsdatum tot en met 31 december 2017, blijft het tarief van 25% van toepassing.
  Dient u nog een aangifte aan 25% in te dienen, dan kan u het model van de aangifte 273A (2017) downloaden en het op papier (of ingescand via email) opsturen naar de bevoegde dienst.

  Opgelet : de aangiften moeten ingediend worden binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten, zoniet riskeert u een sanctie omwille van laattijdigheid.


Archief