Wat is Rv-on-web?

Wat is Rv-on-web?

 • Wat is roerende voorheffing?
 • Voor wie is Rv-on-web bestemd?

  Rv-on-web kan gebruikt worden door elke onderneming of burger die de roerende voorheffing dient aan te geven / te betalen. Bij voorbeeld (niet exhaustieve lijst):

  • vennootschappen die dividenden op aandelen uitkeren
  • werkgevers die een werknemersparticipatie op de winst uitkeren
  • banken die interesten op een spaarrekening uitbetalen geven de roerende voorheffing aan op het niet-vrijgestelde gedeelte
  • ondernemingen die een win-win lening aangaan bij familie of vrienden
  • auteurs, muzikanten, en andere beroepen die inkomsten uit auteursrechten of royalty’s verwerven
  • particulieren die een gemeubelde woonst (huis, appartement of kamer) verhuren
  • boekhouders en of andere gemandateerde instellingen die in opdracht van hun cliënten de aangiften roerende voorheffing indienen
 • Waarvoor dient Rv-on-web?

  Rv-on-web laat u toe uw aangiften roerende voorheffing 273, 273A, 273S elektronisch in te dienen:

  • Aangifte 273: aangifte roerende voorheffing voor inkomsten van roerende goederen en kapitalen (andere dan dividenden van Belgische oorsprong) en diverse inkomsten van roerende aard
  • Aangifte 273A: aangifte roerende voorheffing op dividenden en in de belastingen op de werknemersparticipatie. In de toepassing rv-on-web wordt deze aangifte opgesplitst in 2 verschillende luiken, namelijk 273A Dividenden en 273A Participatie.
  • Aangifte 273S: aangifte roerende voorheffing op roerende inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten
 • Wat zijn de voordelen van Rv-on-web?
  • automatische berekening van het verschuldigde bedrag
  • gestructureerde mededeling om de betaling mee uit te voeren
  • melding van meest voorkomende fouten door de toepassing
  • ontvangstbewijs onmiddellijk na het indienen van de aangifte
  • opzoeken van vorige aangiften mogelijk
  • onlinehulp beschikbaar
 • Mag ik mijn aangifte nog op papier indienen?

  Voorlopig kan u uw aangifte nog op papier indienen maar op termijn zal de elektronische aangifte algemeen verplicht worden.

  Meer info

 • Wanneer moet ik de roerende voorheffing aangeven en betalen?

  De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten (dat wil zeggen de datum waarop de genieter werkelijk over de inkomsten kan beschikken). Respecteer deze datum, zo vermijdt u aanrekening van interesten. Wacht niet tot de laatste dag om uw aangiften in te dienen en uw betaling uit te voeren.