Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tax-on-web Training

Didactisch materiaal voor de simulatie van de belastingaangifte


U bent leraar of opleider en u wenst de belastingaangifte of de functionaliteiten van Tax-on-web te presenteren?

Gebruik 'Tax-on-web Training' om de indiening van de belastingaangifte in Tax-on-web te simuleren. U kunt meerdere profielen van fictieve belastingplichtigen creëren.

Tax-on-web Training is nu beschikbaar voor aanslagjaar 2024.

Toegang tot Tax-on-web Training

Hoe Tax-on-web Training gebruiken?

  • Maak een nieuw account aan op Tax-on-web Training.
  • Vul het profiel van uw fictieve belastingplichtige in om toegang te krijgen tot zijn aangifte.
  • U krijgt een e-mail met uw paswoord.
  • Met dat account kunt u toegang krijgen tot de aangifte van de fictieve belastingplichtige, zijn gegevens bewaren en deze opnieuw instellen.

10 fictieve casussen van een belastingaangifte

Ter didactische ondersteuning van Tax-on-web Training bieden wij u 10 casussen van fictieve aangiften aan.

Opgelet: deze casussen worden niet meer bijgewerkt (laatste versie: aanslagjaar 2021)

Elk casus bevat:

  • een situatie met een profiel van de belastingplichtige
  • fictieve fiscale fiches en attesten
  • de oplossing met de in te vullen codes volgens het gewest van de belastingplichtigen

 Casus 1: ongehuwde, afgestudeerde werknemer (PDF, 201.98 KB)
 Casus 2: gepensioneerd echtpaar met meerdere eigendommen (PDF, 387.23 KB)
 Casus 3: gehuwd echtpaar (beiden arbeiders) met kinderen ten laste (PDF, 453.35 KB)
 Casus 4: gehuwd echtpaar (beide bezoldigingen + baten) (PDF, 837.58 KB)
 Casus 5: gehuwden (zelfstandig handelaar + zelfstandig verpleegster en bezoldigde) met kinderen ten laste (PDF, 404.58 KB)
 Casus 6: gehuwden (beide bedienden) met kinderen ten laste (PDF, 291.33 KB)
 Casus 7: wettelijk samenwonenden (afzonderlijke aangiften jaar van het samenwonen) (PDF, 373.83 KB)
 Casus 8: wettelijk samenwonenden (met gemeenschappelijke kinderen) met hypothecaire lening (PDF, 457.67 KB)
 Casus 9: ongehuwde arbeider met ouder ten laste (PDF, 330.63 KB)
 Casus 10: gehuwden (beide bedienden) met hypothecaire lening (PDF, 403.22 KB)

Opgelet! Tax-on-web Training is een simulatieomgeving. Gebruik MyMinfin om uw eigen belastingaangifte in te dienen of raadplegen.


Nuttige linken