Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Tax-on-web Training

Didactisch materiaal voor de simulatie van de belastingaangifte


U bent leraar of opleider en u wenst de belastingaangifte of de functionaliteiten van Tax-on-web te presenteren?

Gebruik 'Tax-on-web Training' om de indiening van de belastingaangifte in Tax-on-web te simuleren. U kunt meerdere profielen van fictieve belastingplichtigen creëren.

Toegang tot Tax-on-web Training
 

Hoe Tax-on-web Training gebruiken?

  • Maak een nieuw account aan op Tax-on-web Training
  • Vul het profiel van uw fictieve belastingplichtige in om toegang te krijgen tot zijn aangifte.
  • U krijgt een e-mail met uw paswoord.
  • Met dat account kunt u toegang krijgen tot de aangifte van de fictieve belastingplichtige, zijn gegevens bewaren en deze opnieuw instellen.


10 fictieve casussen van een belastingaangifte

Ter didactische ondersteuning van Tax-on-web Training bieden wij u 10 casussen van fictieve aangiften aan.

De 10 casussen zijn nu beschikbaar voor aanslagjaar 2020. De update voor aanslagjaar 2021 zal plaatsvinden in oktober 2021.

Elk casus bevat:

  • een situatie met een profiel van de belastingplichtige 
  • fictieve fiscale fiches en attesten
  • de oplossing met de in te vullen codes volgens het gewest van de belastingplichtigen

 Casus 1: ongehuwde, afgestudeerde werknemer (PDF, 281.52 KB)
 Casus 2: gepensioneerd echtpaar met meerdere eigendommen (PDF, 391.95 KB)
 Casus 3: gehuwd echtpaar (beiden arbeiders) met kinderen ten laste   (PDF, 475 KB)
 Casus 4: gehuwd echtpaar (beide bezoldigingen + baten)   (PDF, 975.09 KB)
 Casus 5: gehuwden (zelfstandig handelaar + zelfstandig verpleegster en bezoldigde) met kinderen ten laste   (PDF, 398.1 KB)
 Casus 6: gehuwden (beide bedienden) met kinderen ten laste (PDF, 354.73 KB)
 Casus 7: wettelijk samenwonenden (afzonderlijke aangiften jaar van het samenwonen) (PDF, 375.29 KB)
 Casus 8: wettelijk samenwonenden (met gemeenschappelijke kinderen) met hypothecaire lening (PDF, 620.56 KB)
 Casus 9: ongehuwde arbeider met ouder ten laste (PDF, 415.02 KB)
 Casus 10: gehuwden (beide bedienden) met hypothecaire lening (PDF, 408.52 KB)

Opgelet!  Tax-on-web Training is een simulatieomgeving. Gebruik MyMinfin om uw eigen belastingaangifte in te dienen of raadplegen.


Nuttige link

Toelichtingen van de aangifte