Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden

De dienst Internationale en Europese financiële aangelegenheden (IEFA) is het aanspreekpunt van België met de internationale financiële instellingen, de Europese Unie voor wat de financiële aspecten betreft en de bilaterale financiële betrekkingen met het buitenland. Er zijn drie activiteiten die IEFA uitoefent om zijn opdracht uit te voeren:

  1. Beleidsvoorbereiding: uitwerken van de standpunten van de FOD Financiën die aan de Minister worden voorgelegd inzake internationale financiële aangelegenheden
  2. Implementatie: éénmaal dat de beslissingen door de Belgische overheid genomen zijn, worden deze omgezet in praktische besluiten
  3. Belangenbehartiging: de beslissingen en/of houdingen van de Minister of de regering worden verdedigd door middel van de vertegenwoordigingen en deelname aan internationale en nationale vergaderingen.

U kan op deze site de vertegenwoordiging van de Belgische federale Staat bij de diverse internationale financiële instellingen raadplegen (contactinfo beheerders en Belgische adviseurs). Hier vindt u ook alle links die leiden naar de procurement sites van de verschillende ontwikkelingsbanken in de wereld. 

Vertegenwoordiging

De dienst IEFA oefent verschillende activiteiten uit die u terugvindt onder Thema's.