Opdracht

In de eerste plaats is  de administratie Internationale en Europese financiële aangelegenheden (IEFA) het aanspreekpunt van België met de internationale financiële instellingen, de Europese Unie voor wat de financiële aspecten betreft en de bilaterale financiële betrekkingen met het buitenland.

Grosso modo zijn er drie activiteiten die IEFA uitoefent om zijn opdracht uit te voeren:

 1. Beleidsvoorbereiding: uitwerken van de standpunten van de FOD Financiën die aan de Minister worden voorgelegd inzake internationale financiële aangelegenheden;
 2. Implementatie: éénmaal dat de beslissingen door de Belgische overheid genomen zijn, worden deze omgezet in praktische besluiten;
 3. Belangenbehartiging: de beslissingen en/of houdingen van de Minister of de regering worden verdedigd door middel van de vertegenwoordigingen en deelname aan internationale en nationale vergaderingen.

Meer specifiek, de activiteiten spelen zich af op drie niveau’s:

 • De Europese instellingen:
  • coördinatie van financiële en monetaire materies (niet-fiscale) in het kader van de Ecofinraden uitgevoerd door de administratie in nauwe samenwerking met de beleidscel;
  • de doorstorting van de financiële middelen aan de Europese Commissie.
 • De internationale financiële instellingen (Bretton-Woods instellingen en regionale ontwikkelingsbanken):
  • opvolging van het beheer en rechtstreekse gesprekspartner;
 • De bilaterale financiële betrekkingen met het buitenland:
  • verantwoordelijkheden voor de financiële hulpverlening aan derde landen, in het bijzonder de ontwikkelingslanden;
  • onderhandelingen aangaande schuldverlichting;
  • vertegenwoordiging bij de instellingen die betrokken zijn bij de exportfinanciering.