Taken

De Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden heeft als opdracht:

  • Aanspreekpunt van België voor de internationale financiële instellingen en de Europese Unie over financiële aspecten en de bilaterale financiële betrekkingen met het buitenland;
  • Meewerken aan de beleidsvoorbereiding, zorgen voor de implementering van beslissingen en behartigingen van de Belgische belangen op diverse fora.

Downloadable file Organigram (PDF, 226.31 KB)